Collegevragen inzake méér vaart maken met woningen voor spoedzoekers

GemeenteBelang Westland

Westland 27.02.2019 - Met een raadsinformatiebrief (dd 19 februari 2019) informeert het college van B&W de gemeenteraad over het feit dat een locatie is geselecteerd

voor het snel realiseren van enkele tientallen flexwoningen met als doel woningzoekenden die snel een woning een woning zoeken, maar daarvoor via het reguliere circuit weinig kans maken. Een welkom initiatief!

In de verwachting dat uw college vervolgens óók spoed zou maken met de vervolgstappen worden wij – en ongetwijfeld óók de mensen die nú met spoed op zoek zijn naar onderdak - met de informatie in de brief vervolgens zwaar teleurgesteld. Pas in het tweede kwartaal gaat uw college de gemeenteraad informeren over de vervolgstappen en planning. Uit de brief blijkt tevens dat uw college dan nog niet aan de slag gaat met het realiseren van de flexwoningen, maar allereerst een pilot gaat uitzetten waarbij de markt wordt uitgedaagd een ‘innovatief concept’ te ontwikkelen. Of er nog niet voldoende bewezen concepten flexwoningen zijn.

Het kan géén toeval zijn dat juist deze week Cobouw een artikel publiceert onder de pakkende kop ‘Eigenwijze gemeente is wachten zat: ‘we gaan zelf woningen bouwen’. (Het artikel sluiten wij in bijlage in.). In het artikel wordt verslag gedaan van een succesvolle aanpak waarbij de oplossing van een woningtekort pas ècht versneld wordt. De aanpak spreekt ons bijzonder aan door de hands-on filosofie; kan ook zo maar een Westlandse aanpak zijn. Het brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen:

• Deelt uw college de opvatting van de fractie van GBW dat inmiddels voldoende bewezen succesvolle concepten voor flexwoningen door de markt worden aangeboden; waardoor het weinig zinvol is een nieuwe pilot uit te zetten voor het ontwikkelen van een ‘innovatief concept’ voor flexwoningen? De ambtelijke capaciteit kan toch veel beter ingezet worden?

• Heeft uw college kennis genomen van het artikel ‘Eigenwijze gemeente is wachten zat: ‘we gaan zelf woningen bouwen’?

• Deelt uw college de opvatting van de fractie van GBW dat het ‘na-apen’ van de aanpak van de gemeente Purmerend ook in Westland snelle concrete resultaten zal opleveren, waarmee ook snel adequate oplossingen worden geboden voor spoedzoekers?

Fractie GBW 

André van den Berg