Collegevragen inzake méér vaart maken met woningen voor spoedzoekers

GBW

Westland 07.08.2019 - Met een raadsinformatiebrief (dd 19 februari 2019) heeft uw college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat een locatie is geselecteerd

voor het snel realiseren van enkele tientallen flexwoningen met als doel woningzoekenden die snel een woning een woning zoeken, maar daarvoor via het reguliere circuit weinig kans maken. Een welkom initiatief!

In de verwachting dat uw college vervolgens óók spoed zou maken met de vervolgstappen werden wij – en ongetwijfeld óók de mensen die nú met spoed op zoek zijn naar onderdak - met de informatie in de brief vervolgens zwaar teleurgesteld. In de brief geeft uw college aan pas in het tweede kwartaal de gemeenteraad verder te informeren over de vervolgstappen en planning. 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief heeft de fractie van GBW met ‘artikel 42 vragen’ uw college attent gemaakt op de succesvolle aanpak van het college van B&W van de gemeente Purmerend waarbij daadwerkelijk snel flexwoningen zijn en worden gerealiseerd. 

Nu is het tweede kwartaal evenwel weer even gepasseerd maar informatie over de vervolgstappen en de planning voor het snel realiseren van flexwoningen in Westland is nog niet gegeven. Ook is onze suggestie tot het na-apen van de Purmerendse aanpak in Westland nog niet beantwoord. 

Het brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen:

- Waarom heeft uw college tot dusverre verzuimd vervolginformatie, zoals was beloofd, te geven over de (on)mogelijkheden van het snel realiseren van flexwoningen in Westland?

- Wat heeft uw college gedaan met de suggestie van GBW dat het ‘na-apen’ van de aanpak van de gemeente Purmerend ook in Westland snelle concrete resultaten zal opleveren, waarmee ook snel adequate oplossingen worden geboden voor spoedzoekers? 

Fractie GBW

André van den Berg