Collegevragen inzake miscommunicatie bij ruimen van graven

Westland Verstandig

Westland 15.11.2021 - De WV fractie heeft recentelijk wederom een aantal klachten binnengekregen over het ruimen van graven,


zonder dat de directe familieleden of rechthebbenden op de graven deugdelijk zijn gewaarschuwd. Zij worden dan geconfronteerd met een geruimd graf, terwijl dan bijvoorbeeld de hoogbejaarde echtgenote van degenen die begraven is nog in leven is. 

Dit geeft vaak emotionele reacties die voorkomen kunnen worden. Zorg dat het informatiesysteem beter is en duidelijker wordt gecommuniceerd met de familie. Dit past ook bij ons standpunt inzake deugdelijk beheer van de begraafplaatsen, namelijk om weer terug naar de oude situatie van vaste beheerders te gaan, die zowel het onderhoud als het beheer doen, eventueel aangevuld met vrijwilligers. Wij horen heel vaak van inwoners dat toen die vaste beheerders er nog waren, er veel beter gecommuniceerd werd en ook problemen zoals hiervoor zijn aangegeven zich niet voordeden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Kan het College nogmaals goed uiteenzetten hoe de procedure is wanneer een voornemen tot het ruimen van graven bestaat?

- Kan de communicatie naar onze inwoners op dat punt verbeterd worden, zodat emotionele reacties waarvan wij kennisgenomen hebben zich niet meer voordoen?

- Is het College het met onze fractie eens dat een vaste beheerder in ieder geval een eerste stap zou zijn tot een betere communicatie met onze inwoners in plaats van aannemers aan wie het onderhoud en mogelijkerwijs zelfs ook het beheer wordt overgelaten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

Reacties (4 reacties geplaatst)

Hiervoor zijn gewoonweg geen excuses te maken. Wederom een misser van gemeente Westland..........
Mijn moeder haar dochtertje ligt er en zij komt daar regelmatig.
Ze heeft veel verdriet van het ruimen en is niet geinformeerd.
Ja er zijn ik kom er niet veel maar daar staat het onkruid nog hoger dan de kerk dus dan zou ik denken daar kijkt niemand meer naar om alleen als het geruimd zou woorden dan is het hek van de dam
Wij kregen bericht dat mijn moeder misschien geruimd ging worden vorig dan zouden we bericht krijgen april 2021 als dit wettelijk zou gebeuren niks geen bericht gehad dus bellen en ja hoor het graf wordt geruimd is dat ik zelf nog allert ben maar afspraak om ons dan te berichten is NIET na gekomen dan rest mij nog de aller gekste van de ruiming zoals ik hierboven vermeld van mijn moeder kreeg ik bericht via een brief van het graf ruimen van mijn vader moest ik dit uit de krant toevallig lezen!dat zijn graf geruimd misschien in oktober 2021 geruimd gaan worden ze zijn samen 48 jaar getrouwd geweest in woners van Naaldwijk notabene en dan dit ? de een via een melding van een brief de echtgenoot staat in de krant brrrr

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.