Collegevragen inzake nieuwe locatie voor De Strandwacht

GBW

Naaldwijk 04.07.2018 - De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische- en gedragsproblemen.

Een school voor kinderen, die meer zorg nodig hebben dan andere kinderen en daarom zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. De Strandwacht heeft sinds enkele jaren een dependance in Westland, Naaldwijk. De Strandwacht biedt in Naaldwijk momenteel onderwijs aan ca 50 leerlingen en zij zijn momenteel in het bezit van 4 klaslokalen. Wegens toename van nieuwe leerlingen zou De Strandwacht uitbreiden naar 5 klaslokalen na de zomervakantie.

De fractie van Gemeentebelang Westland is benaderd door zeer verontrustende ouders van wie hun kind De Strandwacht bezoekt in Naaldwijk.

Deze week hebben deze ouders te horen gekregen dat er vanaf komend schooljaar geen locatie is voor hun kwetsbare kinderen. Nu blijkt dat De Strandwacht sinds oktober jl reeds op de hoogte was van de nijpende huisvestingsproblematiek. Zowel De Strandwacht als De Diamant bleken uit hun voegen te groeien, gevolg: bij beiden scholen een groot ruimtetekort.

Er is besloten dat De Strandwacht plek zou maken voor De Diamant en dat De Strandwacht zou verhuizen naar een leegstaande schoollocatie in Monster. Vorige week is echter gebleken dat deze locatie in Monster niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Uitzicht op een nieuwe locatie is er momenteel niet.

Dit leidt tot de onderstaande SPOED vragen:

• Is het college op de hoogte van het feit dat er momenteel een zeer groot probleem dreigt voor deze 50 kinderen die deze vorm van onderwijs zo hard nodig hebben?

• Zo ja: Is de gemeente in contact met De Strandwacht? Hoe kan het zijn dat in de een na laatste week voor de zomervakantie pas bekend is geworden dat de locatie in Monster niet aan de gestelde veiligheidsvoorschriften voldoet? Deze locatie staat reeds sinds februari leeg. Had dit niet veel eerder bekend kunnen zijn?

• Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat deze kinderen op 27 augustus onderwijs kunnen volgen op een passende locatie in Westland? De fractie van GemeenteBelang Westland verzoekt u deze vraag met grote spoed te beantwoorden.

Gezien de nijpende situatie willen de ouders en kinderen van De Strandwacht voor de vakantie weten waar hun kinderen na de zomervakantie naar school gaan.

Fractie van GemeenteBelang

Westland Mireille Bakker