Collegevragen inzake omleiding buslijn bij reconstructie Herenstraat-Oosteinde

D66 Westland

Wateringen 18.11.2023 - Van 15 januari tot en met 26 juli 2024 vindt er een grote reconstructie plaats op het wegvak Herenstraat Oosteinde vanaf Het Tolland tot de Druivenlaan (gemeentegrens met Den Haag).


Er komt een nieuwe asfaltlaag op de weg, de fietsstroken worden aangepast, de riolering wordt verbeterd en de waterleiding, deels uit 1886 en deels van lood, wordt vervangen.

Dergelijke werkzaamheden gaan gepaard met overlast voor inwoners en bezoekers. Voor zover D66 Westland heeft kunnen beoordelen zijn er over het algemeen redelijk voldoende maatregelen getroffen om de overlast te beperken en verkeersstromen in goede banen te leiden. Waar wij wel verbaasd over zijn, is de omleiding van buslijn 30 (Zoetermeer- Naaldwijk v.v.) en het vervallen van drie belangrijke haltes op deze route. Vooralsnog is de aangeboden oplossing nog verre van voldoende.

Door EBS wordt voorgesteld wordt om buslijn 30 helemaal rond Wateringen en Wateringse Veld heen te leiden waarbij de haltes De Ark, Laan van Wateringse Veld en Strijpkade vervallen en een extra halte Carry van Bruggenhof (Leyweg) ingesteld wordt. De Ambachtsweg wordt tijdelijk toegankelijk gemaakt voor busverkeer in twee richtingen. De bussen kunnen elkaar daar niet passeren, wat tot allerlei vervelende situaties en opstoppingen kan leiden.

In een kort memo heeft EBS de omleiding en de genomen maatregelen beschreven (zie bijlage). Lijn 30 wordt opgeknipt in een lijn 30 (Zoetermeer-Rijswijk v.v. in de spits) en een lijn 130 (Rijswijk- Naaldwijk in de spits en Zoetermeer-Naaldwijk buiten de spits en in het weekend). Hierdoor ontstaat volgens EBS een buffer waardoor eventuele vertragingen beter opgevangen kunnen worden. Er wordt niet duidelijk gemaakt welke effecten de omleiding heeft op de overstapmogelijkheid op busstation Verdilaan waar nu alle Westlandse bussen tegelijk aankomen zodat reizigers naar alle Westlandse bestemmingen over kunnen stappen. Er zijn bussen die 's avonds en in het weekend maar een maal per uur rijden en bussen waarvan vroeg in de avond de dienstregeling stopt. Het missen van de aansluiting in Naaldwijk kan heel vervelende gevolgen hebben voor de reizigers.

Tot nu toe is de enige aanvullende oplossing die het college aanbiedt, een taxibus tussen De Ark en het Plein. Deze rijdt, mits vooraf gereserveerd, een keer per uur. Dit betekent dat waar reizigers nu tijdens de spits een keer per kwartier en buiten de spits en in het weekend een keer per half uur op de bus kunnen stappen, dit zes maanden lang slechts een keer per uur kan en dan alleen nog mits de taxibus een uur vooraf is gereserveerd. Voor een bus die op werkdagen tussen 6.00 en 0.25 uur rijdt, is dit een uiterst minimale tegemoetkoming. Tel daarbij op dat halte De Ark niet alleen het verzorgingshuis, Bakkershof en de St. Jan de Doperkerk bedient, maar ook het overgrote deel van de wijken Plan Zuid I, Plan Zuid II en Vliettuinen, dan wordt snel duidelijk dat een klein taxibusje verre van voldoende is.

Mogelijk zullen veel reizigers op de fiets naar het Plein gaan, maar er is geen indicatie dat het college extra fietsbeugels of andere stallingsmogelijkheden gaat plaatsen. Verder verdwijnt een half jaar lang de directe verbinding tussen Wateringse Veld en het centrum van Wateringen. De winkeliers hebben er terecht op gewezen dat meer dan de helft van de klandizie afkomstig is uit Wateringse Veld. Daarnaast zijn in 1994 wel de gemeentegrenzen gewijzigd, maar de kerkelijke grenzen onveranderd gebleven. Dat houdt in dat Wateringse Veld nog steeds onder de katholieke parochie en de PKN-gemeente (hervormd/gereformeerd) valt en dat kerkgangers die afhankelijk zijn van openbaar vervoer geen deel meer kunnen nemen aan kerkdiensten of de begraafplaatsen kunnen bezoeken.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Welke andere oplossingen voor vervangend openbaar vervoer tussen Wateringen, Wateringse Veld en Rijswijk zijn er overwogen en waarom zijn deze afgekeurd?

2. Is er gedacht aan het instellen van een pendelbus, bijvoorbeeld met een kleinere bus voor stadsdiensten, van Wateringen Plein naar het eindpunt van lijn 16 en 17 of via Wateringse Veld naar het Oosteinde en Rijswijk?

3. In hoeverre zijn de reizigers met de huidige gekozen oplossing verzekerd van een goede overstap in Naaldwijk? Geldt dit ook voor bussen die alleen op de dag of een keer per uur rijden?

4. Klopt het dat de taxibus slechts een keer per uur beschikbaar is om reizigers van De Ark naar het Plein v.v. te brengen? Is de taxibus beschikbaar van de eerste tot en met de laatste rit van de dag?

5. Gaat het college zorgen voor extra fietsvoorzieningen in het centrum van Wateringen?

6. Welke aanvullende maatregelen neemt de gemeente Den Haag om het verlies van de twee bushaltes en de verbinding met Wateringen op te vangen?

7. Is er overleg geweest met de Wateringse kerken over de bereikbaarheid tijdens de reconstructie? Zo ja, wat heeft dit overleg opgeleverd? Zo nee, waarom niet? Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn, doch ruim vóór de start van de reconstructie.

Ilse Daalhof                               Maxim van Ooijen

raadslid D66 Westland                  steunraadslid D66 Westland 

-----------------------

Grootschalige werkzaamheden Haaglanden Lijn 30 Zoetermeer – Rijswijk – Naaldwijk

In verband met langdurige werkzaamheden op de Herenstraat en Oosteinde in Wateringen zal lijn 30 een langdurige omleiding moeten rijden. In de voorlopige planning zal dat zijn van januari 2024 t/m juli 2024.

De omleiding van lijn 30 zal als volgt zijn: komende vanuit Rijswijk wordt er na de halte Schaapweg gereden via de Schaapweg, Sammersweg, Noordweg, Leyweg, Erasmusweg, Ambachtsweg, Kerklaan en Plein, dit is vice versa. Met deze omleiding zullen de haltes Strijpkade en Oosteinde in Den Haag en De Ark in Wateringen gedurende de werkzaamheden komen te vervallen. Om een overstap tussen lijn 30 en lijn 37 (Leyenburg – Delft) mogelijk te blijven maken zal lijn 30 ook gaan stoppen bij de halte Carry van Bruggenhof in Den Haag. Op onderstaande kaart is de omleiding weergegeven.

Om vertragingen op de omleidingsroute op te vangen wordt gedurende de werkzaamheden lijn 30 opgeknipt in twee verschillende lijndelen: een lijn 30 tussen Zoetermeer en Rijswijk en een lijn 130 tussen Rijswijk en Naaldwijk, de aansluiting tussen lijn 30 en 130 proberen wij zoveel als mogelijk in stand te houden. Dit laatste houdt in dat in het weekend en op werkdagen buiten de spits de bussen van lijn 30 op station Rijswijk gelijk doorrijden als lijn 130 naar Naaldwijk en vice versa. Tijdens de spitsuren op werkdagen zal lijn 30 wel gelijk doorrijden als lijn 130 naar Naaldwijk maar zal deze dat niet doen richting Zoetermeer, door in deze richting een buffer in te bouwen kunnen eventuele vertragingen beter opgevangen worden in de dienstregeling.

Reacties (1 reactie geplaatst)

dan hebben ze nog mazzel dat de gemeente Den Haag nog niet gaat beginnen aan de kruising Noordweg- Laan van Wateringse Veld en aan de kruising Oosteinde - laan van Wateringse veld. Dan zou het nog meer een zooitje worden.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.