Collegevragen inzake onderhoudstoestand centrum Naaldwijk

D66 Westland

Naaldwijk 11.06.2019 - Sinds april 2016 heeft de fractie van D66 Westland diverse malen aandacht gevraagd voor het onderhoud van een aantal straten in het centrum van Naaldwijk.

Toentertijd luidde het antwoord (1) van het college als volgt:

Ja, wij zijn voornemens om het in dit kader noodzakelijke onderhoud te verrichten. Om die reden heeft, in lijn met de werkzaamheden zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2016 en in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, een nadere inventarisatie plaatsgevonden van het noodzakelijk te verrichten onderhoud. Hier uit volgt het voornemen tot het verrichten van onderhoud in 2016 op de volgende locaties:

- Molenstraat

- Prins Bernhardstraat

- Van Deursenstraat

- Raoul Wallenbergplein

- Van Tijnstraat

Aangezien het na dit antwoord angstaanjagend stil bleef, heeft D66 een flink aantal malen aandacht gevraagd voor de schandalige toestand van onder andere de hierboven door het college genoemde straten. Diverse moties en schriftelijke vragen waren er nodig in 2017 en 2018 om het college aan de genoemde toezegging te herinneren.

Uiteindelijk kwam het college in 2018 met het plan om in november 2018 het Emmaplein aan te pakken. Wederom was de D66-fractie verbolgen over de actie van het college om gedurende de drukste tijd van het jaar voor ondernemers een belangrijke parkeerplaats te onttrekken aan het winkelgebied van Naaldwijk. Na interventie van de fractie middels een rondvraag, (2) besloot het college het plan op te schuiven.

Inmiddels leven we bijna weer een jaar verder en gaat het college het Emmaplein aanpakken. Echter, het blijft wederom angstvallig stil over de andere gebieden.

Inmiddels staat de toezegging over de overige gebieden sinds 2016 zwart op wit, maar komt het college deze toezegging keer op keer niet na. Het hiervoor geschetste verhaal stelt de fractie van D66 Westland enorm teleur. Inmiddels vragen de BIZ, ondernemers en de fractie zich serieus af of het college nog te vertrouwen is op dit onderwerp.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1.         Onderschrijft het college de toezegging over het noodzakelijk te verrichten onderhoud uit 2016?

2.         Geeft het college toe dat de toezegging uit 2016 nog altijd niet is nagekomen?

3.         Welk plan heeft het college om de hierboven genoemde toezegging alsnog na te komen? Binnen welke termijn? Hoe wil het college de inwoners, BIZ, ondernemers en gemeenteraad hierin meenemen?

Wij verzoeken u de vragen binnen de daartoe gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Benjamin Hofland                                      Bryan Verkade

fractievoorzitter D66 Westland                 steunraadslid D66 Westland


[1] raadsbrief van 6 juni 2016, nr. 16-0097004

[2] rondvraag raadsvergadering 16 oktober 2018, schriftelijk beantwoord