Collegevragen inzake ongeregeldheden met Marokkaanse jongeren bij de Waterman

LPF Westland

Wateringen 30.06.2019 - Op zaterdag 29 juni 2019 moest er een politiemacht uitrukken naar zwembad de Waterman in Wateringen vanwege een melding van grove overlast

van jongeren die niet alleen (voornamelijk vrouwelijke) badgasten lastig vielen, maar ook probeerde zonder te betalen het zwembad binnen te komen.

Buitenbad De Waterman open in 2018
Foto archief

Uiteindelijk bleek het om voornamelijk jongeren te gaan met een Marokkaanse achtergrond die deze overlast veroorzaakte. De politie vond de situatie dermate dreigend dat zelfs besloten werd om op een van de mooiste zomerse zwemdagen van dit jaar het zwembad eerder te moeten sluiten en te ontruimen.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

- Zijn er dit jaar eerdere meldingen geweest van voornoemde specifieke overlast? ? Hoeveel personen zijn er na dit ingrijpen door de politie aangehouden?

- Omstanders hebben verklaard dat er ook in voorgaand jaar dergelijke overlast werd ervaren. Welke maatregelen zijn er naar aanleiding van die gebeurtenissen genomen om herhaling te voorkomen?

- Wat gaat de portefeuillehouder veiligheid doen om aan dit soort overlast en ongeregeldheden een einde te maken, zeker nu het zomerseizoen is begonnen?

- Kan portefeuillehouder veiligheid toezeggen een gesprek aan te gaan met de leiding van het zwembad om verregaande maatregelen te nemen om de veiligheid van (voornamelijk vrouwelijke) badgasten verregaand te waarborgen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maar gezien de ernst van de situatie, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

John Witkamp
Dave van Koppen