Collegevragen inzake ontwikkeling groengebieden in Westland

CU/SGP Westland

Westland 22.03.2019 - Met het oog op duurzaam groen in Westland is het van grote waarde om burgers, en vooral kinderen, te betrekken bij het ontwikkelen van groengebieden. 

Eén van de mogelijkheden daartoe biedt de aanleg van een Tiny Forest.

In het kader van POP3 heeft de provincie tot uiterlijk volgend jaar geld beschikbaar voor het aanleggen van Tiny Forests. 

Hierom heeft de fractie ChristenUnie-SGP Westland de volgende vragen aan het college:

?Bent u bekend met de provinciale subsidieregeling voor de aanleg van Tiny Forests?

?Bent u genegen om de provincie te vragen bij te dragen aan Tiny Forests bij kernen in het Westland?

?Zo nee, welke alternatieven heeft u voor de aanleg van extra groen in of bij de Westlandse kernen?

en gaat over tot de orde van de dag.

Met vriendelijke groet,

Willy de Zoete, raadslid ChristenUnie-SGP Westland