Collegevragen inzake ‘ontwikkelingen centrumplan Monster’

GBW

Monster 06.04.2021 - Bij het overleg in commissie en in gemeenteraad over de Centrumvisie Monster heeft GBW haar teleurstelling uitgesproken,

dat in het door het college voorgelegde concept geen oplossingen zijn opgenomen voor de parkeerproblematiek in Monster en evenmin voor de ontwikkeling van een (nieuwe) toekomst van de Noviteit of voor de opwaardering van de groenvoorziening in het centrum Monster. 

'Uw college heeft er echter sterk op aangedrongen dat de raad op dát moment (september 2020) instemt met het concept om de (her)ontwikkeling van de gemeentehuislocatie niet te frustreren. Desgevraagd stelde de portefeuillehouder: “(…)wij willen heel snel de markt op om een tender uit te zetten. Dat kunnen we niet doen als we deze visie niet hebben vastgesteld”. 

Inmiddels is nu duidelijk dat uw college niet ‘heel snel een tender heeft uitgezet’ maar nog volop rekent aan ‘de grondexploitatie’. De verkoop van de grondpositie zal pas na de zomerperiode starten en de eerste plannen zullen niet eerder dan in de tweede helft van 2022 (volgend jaar dus!) duidelijk zijn! Wat een deceptie!'

Het brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen:

- Waarom heeft uw college ná de instemming van (een meerderheid van) de gemeenteraad met de Centrumvisie Monster niet daadwerkelijk ‘(…)heel snel een tender uitgezet’?

- Waarom heeft uw college niet besloten de ‘anti-kraak’-bewoning van het object te laten voortduren voor zolang nog niet besloten is over de nieuwbouwplannen? En waarom is zelfs niet besloten de ‘anti-kraak’-bewoning uit te breiden (flexwonen, pauzewoningen)?

- Welke voortgang heeft uw college inmiddels geboekt voor als het gaat om het ontwikkelen van een nieuwe toekomst (‘Huis van de Buurt’) voor De Noviteit?

- De Centrumvisie Monster was naar uw zeggen ook de drager voor het onderzoek naar structurele oplossingen voor de parkeerproblematiek in Monster. Welke voortgang heeft uw college op dat dossier inmiddels geboekt?

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

Gerben Voois