Collegevragen inzake oude locatie Dalton Mavo te Naaldwijk

LPF Westland

Westland 13.04.2018 - De fractie van LPF Westland is door bewoners uit de wijk Geestcomplex in Naaldwijk benaderd over de ontstane situatie rond de voormalige

Dalton Mavo aan de Hendrik van Naaldwijkstraat in Naaldwijk. In oktober 2017 zijn er door de VVD ook vragen gesteld over de situatie. LPF Westland constateert dat de omstandigheden verder zijn verslechterd.

In december 2017 is er brand gesticht en 11 april 2018 is er opnieuw brand gesticht. Door snel ingrijpen van buurtbewoners door de brandweer te alarmen is een grote brand voorkomen. Het wachten is op erger. Er is ook gesignaleerd dat er rond het pand ongedierte zoals ratten aanwezig zijn. De fractie van LPF Westland heeft begrepen dat het pand en de grond recentelijk verkocht is.

Om de veiligheid in de wijk te waarborgen hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de verslechterende situatie van het al vele jaren leegstaande schoolgebouw?

2. Is er al bekend wanneer het schoolgebouw gaat worden gesloopt?

3. Als dit niet bekend is, wil het college er bij de eigenaar op aandringen om voor de veiligheid van de omgeving de sloop op zeer korte termijn ter hand te nemen en indien de eigenaar dit niet wenst, welke middelen gaat het college inzetten om de eigenaar tot sloop te bewegen?

4. Is het college bekend met de aanwezigheid van ongedierte?

5. Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van het ongedierte in en rondom het pand? 6. Zijn er bij het college al plannen bekend over de ontwikkeling van de genoemde locatie en binnen welke termijn deze plaats gaat vinden?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn. Namens de Fractie van LPF Westland

Cobie Gardien
Peter Voskamp

Bekijk uitslag