Collegevragen inzake overlast appartementencomplex Poeldijk

ChristenUnie/SGP Westland

Poeldijk 10.12.2018 - Bewoners van het appartementencomplex aan de Rijsenburgerweg te Poeldijk geven aan veel overlast te ondervinden van de tijdelijke bewoners in de flat.

Bovendien blijven tijdelijke bewoners vaak langer dan het ene jaar waar de vaste bewoners van uit gaan. De overlast kan er toe leiden dat vaste bewoners zich in de flat niet meer op hun gemak voelen, en noodgedwongen op zoek gaan naar andere woonruimte. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Bent u op de hoogte van de overlast die tijdelijke bewoners geven in het appartementencomplex aan de Rijsenburgerweg?

2.      Klopt het dat tijdelijke bewoners er regelmatig langer dan 1 jaar blijven wonen?

3.      Welke maatregelen worden genomen om de overlast in het complex te beperken?

4.      Welke maatregelen zijn genomen om de doorstroming te bevorderen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter 

Collegevragen inzake centrum Poeldijk

Bij het vaststellen van de gemeentelijke financiën is  door het voorgaand college ruimte gereserveerd voor renovatie van het plein aan de Voorstraat in Poeldijk.

Tot op heden is nog niets hiervan gerealiseerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Is de financiële ruimte voor het opknappen van het Centrum van Poeldijk nog aanwezig?

2.      Zijn er concrete plannen voor deze renovatie?

3.      Bent u bereid om nog in 2019 te starten met de renovatie van het centrum van Poeldijk?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter 

Collegevragen inzake veiligheid bewoners Witte Brug

Collegevragen inzake Perspektief te Poeldijk

In het AD van 13 februari is gemeld dat de locatie van Perspektief (beschermd wonen) eind 2018 zou worden gesloten. Het huurcontract is echter verlengd. Dit zou alleen gebeuren wanneer er geen zicht was op (een) nieuwe locatie(s).

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Klopt het dat Perspektief voorlopig op de locatie in Poeldijk blijft?

2.      Zo ja, voor hoe lang is het contract verlengd?

3.      Is er gezocht naar nieuwe locaties?

4.      Is er zicht op een permanente oplossing voor deze manier van beschermd wonen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter