Collegevragen inzake overlast bij de Dijkweg

GBW

Honselersdijk 10.12.2019 - De fractie van GBW heeft het afgelopen jaar op diverse momenten aandacht gevraagd voor de overlast van Luna events, gevestigd op de Bloemenveiling.

Vooral bewoners aan de Dijkweg ervaren forse overlast. Tijdens de commissie vergadering bestuur in mei zegde de burgemeester toe om met bewoners in gesprek te gaan.

Zo’n toezegging, na het inspreken van geëmotioneerde inwoners, werd zeer op prijs gesteld. Ook de fractie van GBW stelde die toezegging zeer op prijs. Teleurgesteld was de fractie dan ook toen wij in de commissie van eind november moesten vernemen dat de bewoners pas waren uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 december. Die uitnodiging voor 10 december werd per mail bij de bewoners aangekondigd op 28 november om 13.11 uur.

In de mail staat aangegeven dat de bewoners uitgenodigd zouden worden om in de week van 10 december in gesprek te gaan vertegenwoordigers van de gemeente. De verbazing werd nog groter toen bleek dat de bewoners pas op 9 december in de ochtend werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 december 2019. De bijeenkomst zou plaats moeten vinden aan de Laan van de Glazenstad, daar het pand aan de Verdilaan (te) druk zou zijn i.v.m. een raadsvergadering.

Bewoners, maar ook de fractie van GBW kregen de indruk dat de bewoners in gesprek zouden gaan met de burgmeester, nu blijkt er een ambtelijke afvaardiging aanwezig te zijn. Al met al brengt het de fractie van GBW tot de volgende vragen.

1. is de burgemeester het met ons eens dat het allemaal vreselijk lang duurt voordat de inwoners aan tafel kunnen bij de gemeente.

2. is de burgemeester het met ons eens dat het zo laat uitnodigen van bewoners een blamage is, zeker voor een gemeente die er al niet zo best voorstaat als het om communicatie gaat.

3. bewoners wilden graag met de burgemeester aan tafel, om over overlast en over (be)dreiging te spreken, waarom heeft de burgemeester er voor gekozen niet aan tafel te zitten met de bewoners.

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

René Lelieveld

Remmert Keizer