Collegevragen inzake overlast containers Hoge Bomen

LPF Westland

Naaldwijk 21.11.2020 - Tussen tennisvereniging LTC en het parkeerterrein van voetbalvereniging Westlandia in Naaldwijk staan al jaren een aantal containers.

Sinds een aantal maanden hebben mensen deze containers ‘ontdekt’ en wordt er van alles in gestort. (fietsen, bankstellen, tv’s, zelfs een autodeur)  Inmiddels zijn de containers vol en wordt er ook van alles naast gezet/gestort. 

Een bezorgde buurtbewoner uit de wijk Hoogeland maakte melding via de BuitenBeter-app, maar kreeg alleen terug vanuit de gemeente Westland dat de containers niet van de gemeente zijn en dat de gemeente ook niet weet van wie ze wel zijn. Dit terwijl de containers wel op grond van de gemeente staan. 

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de gemeente het met de fractie van LPF Westland eens dat die containers daar niet thuis horen? 

2. Kan de gemeente uitzoeken van wie deze containers zijn? 

3. Wil de gemeente ervoor zorgen dat de eigenaar deze containers z.s.m. leegt en/of verwijdert? (zeker met de jaarwisseling op komst)

4. Indien de gemeente de eigenaar niet spoedig kan achterhalen, is de gemeente dan voornemens om zelf de containers te legen en/of te verwijderen? (ook met het oog op de jaarwisseling)

Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de Fractie LPF Westland

Dave van Koppen