Collegevragen inzake overlast en schade mede veroorzaakt door bussen

GBW

Monster 20.02.2021 - GemeenteBelang Westland blijft zeer verontrust bij de situatie in onder andere de Hortensiastraat te Monster.

Mede naar aanleiding van onze eerdere vragen heeft het college gekozen voor een meting van de trillingen in zomer 2020. Uiteindelijk heeft de fractie kennis kunnen nemen van de resultaten van het trillings-onderzoek. Het college concludeert dat de ‘trillingen’ binnen de hiervoor gestelde normen blijven. Opvallend binnen dit rapport is dat ondanks het lagere gewicht van de nieuwe bussen de vergelijkingen in trillingen overal een stijging te zien geven die aanzienlijk is. Daarnaast is opvallend dat het onderzoek is uitgevoerd op een ‘selectieve manier’, er werd gemeten op de begane grond terwijl ook bijvoorbeeld de eerste etage in de woningen noodzakelijke meetpunten zijn.

De enige conclusie welke de fractie uit het rapport trekt is dat het gewicht niet alleen bepalend is en dat zeker vast te stellen is dat de overlast voor bewoners aanzienlijk is toegenomen. Ook de zichtbare schade in (veelal niet onderheide) huizen is schrikbarend. 

Ook het college is van mening dat de klachten van bewoners serieus genomen dienen te worden, echter het schort aan daadkracht, maar vooral aan communicatie/voorlichting naar bewoners. Rapporten komen nauwelijks in bezit van bewoners, ondanks toezeggingen en brieven hieromtrent.

Ervaring leert dat herbestrating van delen van de Hortensiastraat slechts tot voordeel hebben gehad dat bewoners eindelijk twee weken van de nachtrust konden genieten. De bestrating hierna was binnen twee weken opnieuw verzakt. Dit levert ter plaatse van de versmalling in de Hortensiastraat alleen maar veel nadrukkelijkere hinder op. 

Bewoners hebben in samenwerking met onze fractie een aantal oplossingen aangedragen om de ontstane grote overlast het hoofd te kunnen bieden. Denk daarbij voor de korte termijn aan: 

- Aanpassing van de rijtijden van de bussen waardoor de bussen (in tegenovergestelde richting) elkaar niet in het slechtste deel van de straat behoeven te passeren (ruimschoots aandacht gegeven in onze eerdere vragen in het kader van artikel 42).

- Het verplaatsen van de plaats van de halte waardoor de buschauffeur overzicht heeft in de straat voordat hij zijn voertuig in beweging zet. Op deze wijze kunnen wij het passeren beter laten plaatsvinden.

- Het verplaatsen van de versmalling of het kiezen voor andere snelheid-beperkende maatregelen.

- Het onderzoeken van eventuele andere bestrating en betere ondergrond daar waar deze bussen rijden of eventueel in delen van de route.

- Het onderzoeken van een andere inrichting van de straat, waardoor de smalle straten ‘ruimte kunnen creëren’. Dit ook mede om schade aan auto’s te vermijden (een groot probleem in de straat).

- Het onderzoeken van één-richting verkeer in de straat, wellicht slechts van toepassing op de buslijnen. Zo halveren de ‘bus-bewegingen’ ter plekke en behoort eveneens het toeteren van de buschauffeurs naar elkaar tot het verleden….

Voor de langere termijn verzoeken bewoners (en onze fractie) te onderzoeken of de route van de buslijnen kan worden aangepast.

Dit brengt de fractie tot de volgende vragen;

1. Is het college zich nog altijd bewust van de (enorme) overlast in Monster?

2. Waarom is het trillings-onderzoek ‘beperkt’ uitgevoerd en waarom duurt het zo lang om resultaten gezamenlijk te evalueren (en naar oplossingen te zoeken)?

3. Kan het college per aangegeven oplossing reageren waarom deze oplossing wel of niet kan worden uitgevoerd?

4. Is het college bereid op zeer korte termijn een ruime klankbordgroep met vele / alle bewoners in te richten en deze bewoners te laten participeren?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van GBW 

René Lelieveld