Collegevragen inzake overlast Esdoorn/Linde

LPF Westland

Naaldwijk 24.04.2020 - De fractie van LPF Westland is benaderd door bewoners in en rondom de Esdoorn en Linde in Naaldwijk.

De afgelopen weken waren er veel kinderen thuis vanwege de gesloten scholen. Dit i.v.m. de coronacrisis. Veel van die kinderen zochten hun vertier buiten op straat en/of bij de speelplekken in de wijk, waar op zich natuurlijk niks mis mee is. 

Wat verontrustender is, is dat we horen over kleine Marokkaanse jongetjes (+/- 10 jaar) die buiten met vlindermessen ‘spelen’. Nederlandse kindertjes, uit andere (delen van de) wijken mogen niet eens pingpongen of worden dan weggepest, uitgescholden en/of erger.

Er zijn hiervan als het goed is ook al meldingen van gemaakt bij politie en leefomgeving, maar dit heeft helaas nog niet tot gewenst resultaat geleid. 

Ook net buiten de wijk, bij bv. de parkeerplaats aan de Simon van Slingerlandtstraat in Naaldwijk ontvangen we dezelfde geluiden. Marokkaanse jongeren dat ruiten ingooit, dealt, schreeuwt, kelderboxen sloopt etc..

Zeker nu het mooie weer weer toeneemt zijn er veel jongeren meer en langer buiten te vinden, waardoor helaas vaak ook de overlast wordt vergroot. Als laatste krijgen we te horen dat nu de ramadan is begonnen er ook een toename is van mensen die samenkomen in huis met méér dan de wettelijke toegestane max. 3 personen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland dan ook tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of er de laatste tijd weer meldingen zijn van overlast in/rondom de Esdoorn en Linde in Naaldwijk? Zo ja; kan het college aangeven wat ze hieraan hebben gedaan?

2. Is het college bereid (evt. in samenwerking met politie en/of jongerenwerk) om te zorgen dat alle kinderen in de wijk weer veilig kunnen buiten spelen?

3. Kan het college aangeven hoe ze deze ‘hotspots’ van overlast de komende maanden waarin het weer langer licht is gaan monitoren en het overlast beperken? 

4. Gaat het college ook actief extra handhaven op de max. 3 personen visite per huishouden in deze ramadanperiode zoals ze bv. ook actief handhaven op het water en/of bij het Prinsenbos in Naaldwijk?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Fractie LPF Westland