Collegevragen inzake overlast jongeren Vogelbuurt Honselersdijk

Westland Verstandig

Honselersdijk 20.04.2020 - Blijkbaar is in de Vogelbuurt in Honselersdijk wederom de nodige overlast en irritatie over het gedrag

van een aantal buurtbewoners met een Marokkaanse achtergrond.

Bijgaand de foto’s van de muur zoals zij deze geleidelijk aan gesloopt hebben en eind vorige week zelfs tot instortingsgevaar geleid heeft. Onze fractie heeft dat direct gemeld aan de burgemeester en gelukkig zijn direct passende maatregelen genomen. 

Ook wordt de buurt nu erg ongerust gemaakt doordat Vestia blijkbaar voornemens is in een aangepaste woning wederom een gezin met een Marokkaanse achtergrond te plaatsen. Dit wordt door de buurtbewoners niet geaccepteerd en zij willen dat de aangepaste woning ook voor mensen met een beperking gebruikt blijft worden, dan wel aan een gezin uit Honselersdijk wordt toegewezen. Vestia en de gemeente zijn hierover ook al aangeschreven. 

Daarnaast wordt steeds vaker geconstateerd dat er gedeald wordt in drugs, dat Poolse arbeidsmigranten de afnemers zijn en dat jonge kinderen voor € 5,-- loopjongen moeten zijn. Dit is allemaal niet te tolereren gedrag en er wordt niet, althans sporadisch, opgetreden tegen een en ander. Blijkbaar is een ernstig voorval weer nodig, zoals in het verleden ook het geval was, om weer de nodige aandacht van de politie te krijgen. De buurtbewoners willen nu actie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Wat gaat er verder gebeuren met degenen die de muur kapot getrapt hebben en van wie is die muur? 

-Inmiddels hebben de nodige afzettingen plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit bijgaande foto’s. Hoe gaat dit verder opgelost worden?

-Is het College bereid om eventueel met Vestia contact op te nemen omtrent een goede spreiding van bewoners in de buurt en niet verder escalerende toewijzingen te laten plaatsvinden?

-Wat wordt er gedaan tegen het dealen zoals hiervoor beschreven omdat dit steeds veelvuldiger en eigenlijk tijdens de hele dag plaatsvindt?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens