Collegevragen inzake overlast oud ijzerhandel Honselersdijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 06-06-2024 00:30

Honselersdijk 06.06.2024 - Meerdere malen is de fractie van Westland Verstandig benaderd door omwonenden van het bedrijf van De Voeght in Honselersdijk vanwege stof-, geluid- en geurhinder van het bedrijf.


Ze wijzen op handhavingsacties vanuit de gemeente die nog niet het gewenste resultaat opleverden.

Eerder werd vanuit de gemeente aangegeven dat mogelijk verplaatsing van het bedrijf zou gaan plaatsvinden, maar tot nog toe heeft dat geen resultaat opgeleverd. Het bedrijf vervult binnen Westland een nuttige functie en vandaar dat vanuit de gemeente de nodige coulance wordt betracht. Wel dient een einde te komen aan de overlast die van het bedrijf uitgaat voor de omgeving.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment en kunnen de omwonenden op de hoogte gebracht worden daarvan, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn?

2. Kan het College een tijdsbestek aangeven van acties die door het bedrijf worden ondernomen om binnen de geldende regelgeving te blijven? Kan dit laatste wel ter plekke zonder bebouwing van het perceel en is bebouwing daar wel mogelijk?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Reacties (9 reacties geplaatst)

Laat ze met rust. De mensen daar hebben even andere dingen te verwerken.
Ik woon al heel me leven achter voeght en heb nergens last van geluid moet je aan wennen als je er last van hebt ben je vast nieuw in honsel zuid dus dan kon je weten dat er een oud ijzer boer om de hoek staat mensen moeten zich niet zo aanstellen
Wij hebben er 17 jaar in de hofstraat gewoont.
Nooit last gehad op geen enkele manier.
Voegd zit er al langer dan menig bewoner.
Een aantal azijnpissers moeten klagen.
Had er dan niet gaan wonen....
En laat die hard werkende mensen met rust.....
Wat een bijzonder moment om de aandacht te zoeken voor dit bedrijf. Zoals bekend is de naamvoerder en eigenaar kort geleden overleden. Beetje respectloos! Mij is bekend dat Wim lange tijd bezig is geweest om bepaalde activiteiten in een hal onder te brengen en de binnenplaats te overkappen. Steeds waren er bezwaren vanuit de gemeente, de gemeente die voor wat betreft afvalbedrijven niet eens het bevoegd gezag is, waardoor overkappen nooit van de grond is gekomen. Die meneer die overal bezwaar tegen maakt om het roepen in de politiek weet donders goed wat er speelt en gespeeld heeft. Dit is roepen voor eigen publiek zo van kijk mij nou. Misschien is het beter eens met bedrijven te gaan praten in plaats van erover. Zou je kunnen verbazen wat er allemaal kan maar ja dan heb je geen publiciteit voor je aanhangers.
@Marcel, Er zijn rond 1985 en later inderdaad een aantal huizen in de omgeving bijgebouwd Alle andere huizen in de omgeving staan er minimaal 100 jaar. Zat de Voeght er toen al?
De Nederhof staat er al veel langer en die valt ook nog eens binnen de straal waarin je niet boven een bepaald geluidsniveau mag komen. Ze hebben er alleen geen rekening mee gehouden dat de vleugel het dichtst bij de Voeght bewoond is.
En waarom moet het halve dorp last van een bedrijf hebben?
Bij een beetje (on)gunstige wind hoor je de herrie bij het voetbalveld. Is dat ook normaal?
Voegt was er zeker eerder, woon zelf ook vlakbij in Honselersdijk, maar moet zeggen voegt is wel 100x groter geworden dan dat ze ooit waren in de loop der jaren en past eigenlijk niet meer in de kern van het dorp.
Een nuttige ondernemer. Vooral met het oog op de aankomende toevoer van fatbikes.
Marcel ben het gedeeltelijk met je eens, als we jouw redenering volgen kan je nergens bouwen.
Maar wat ze doen kan ook in een hal gebeuren
Petertje moet weer stemmen winnen zo te lezen. even een v
raag aan Peter. Wat zat er eerder. Dit bedrijf of de huizen die LATER zijn bijgebouwd. Beetje gek dat je dan als bedrijf moet verplaatsen. Maar ja als Petertje weer zieltjes kan winnen over andermans rug zal hij dat niet laten. vervelend mannetje

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.