Collegevragen inzake overlast sloot rondom Aristotelesstraat

Westland Verstandig

Honselersdijk 26.02.2021 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners rondom de Aristotelesstraat in Honselersdijk.

De bewoners hebben inmiddels via het Meldpunt een en ander meerdere keren aangekaart, maar dat heeft helemaal niets opgeleverd. Ook een mail aan de wethouder met een dringend verzoek actie te ondernemen, leverde geen enkele reactie op. 

Het betreft de huizen in de wijk Parckzight in Honselersdijk. De bewoners zijn daar erg tevreden omdat het een prima kindvriendelijke wijk is met veel groen, water en rust. 

Een aantal woningen grenzen met de achtertuinen aan een sloot. Die sloot is tijdens de aanleg van de wijk aan één kant dichtgemaakt met een soort damwand- brugcombinatie en duiker. Aan de andere kant van de sloot is er een kleine, nauwe, lage doorgang. Overigens is de constructie destijds vergund aan de toenmalige projectontwikkelaar door de gemeente Westland. De sloot zorgt al jarenlang voor een enorme overlast, te weten stank, drijfvuil, weinig kans tot groei van waterplanten en in de zomer drijven er dode eenden en vissen. Daarbij komt dat de sloot natuurlijk in het geheel niet gebruikt kan worden voor recreatieve doelen en enige doorgang is ook niet mogelijk. 

Naast de sloot liggen nog aan weerszijden platte bruggen die erg onveilig zijn, zeker omdat er ook kinderen spelen en op nog geen 30 meter afstand een speeltuin is waar veel kinderen spelen. Een andersoortige brug zoals een boogbrug over het water, zoals ook elders in de wijk aanwezig is, zou een betere oplossing zijn en veel veiliger voor iedereen. Ook het slootwater zou dan kunnen doorstromen en daarmee is ook het hiervoor genoemde probleem opgelost. 

In ieder geval vraagt de huidige problematiek om een oplossing. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Waarom reageert het Meldpunt niet op meldingen en waarom reageert de wethouder niet op mails als hem verzocht wordt het probleem op te lossen?

-Wat is er te doen aan deze situatie en kunnen deze bewoners geholpen worden en kan een aanpassing ter plekke worden doorgevoerd?

-Is de wethouder bereid om in overleg te gaan met de bewoners?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens en Melanie Stokkers