Collegevragen inzake parkeren bij Gantelzicht

Westland Verstandig

Poeldijk 18.09.2019 - De Westland Verstandig fractie is wederom benaderd door een groot aantal bewoners van Gantelzicht in Poeldijk die klachten hebben over een aantal zaken.

Blijkbaar is er, anders dan uw College in een brief aan hen heeft aangegeven, wel degelijk een structureel parkeerprobleem in de nabijheid van Gantelzicht. Anders dan uw College aangeeft is de parkeerbalans helemaal niet in evenwicht en ontbreken parkeerplaatsen. Saillant is dat het vorige College vier extra parkeerplaatsen heeft aangebracht, deze zouden inderdaad tijdelijk zijn, maar bij de herinrichting zou opnieuw bekeken worden waar de vier parkeerplaatsen zouden kunnen komen. Daar is niets van terechtgekomen. 

Ook vinden er onlogische indelingen plaats doordat de gemeente paaltjes plaatst bij en rond de Terwebloem. Voeg daaraan toe dat bussen in de zomermaanden in ieder geval zeer frequent en langdurig ter plekke staan om mensen naar de opstapplaats aan de Gantel te vervoeren, welke bussen dan de doorgang blokkeren, niet alleen voor de bewoners van Gantelzicht maar ook voor de hulpdiensten, dan zal duidelijk zijn dat sprake is van een onwenselijke situatie. De bussen kunnen ook op een andere wijze parkeren, maar dan moet wel een en ander aan de weg en aan de paaltjes worden aangepast. 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-Is het College bereid om in overleg met de bewoners van Gantelzicht en met name de VvE het parkeerplaatsenprobleem opnieuw te bekijken en te bezien of een oplossing mogelijk is?

-Is de gemeente bereid om eveneens na overleg met de VvE te bezien of ter plaatse aanpassingen kunnen plaatsvinden zodat een blokkade door de bussen niet langer meer plaatsvindt?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter