Collegevragen inzake participatietraject statushouders

CDA Westland

Westland 21.01.2022 - In een nabij verleden is besloten om het participatietraject van statushouders en migranten te laten verzorgen door Patijnenburg.


Patijnenburg selecteerde NL training voor het taaltraject. Cliënten verder op weg helpen met de Nederlandse taal en aldus een goed fundament te geven voor verdere integratie in de samenleving. In de wet worden taalverwerving en participatie als twee gelijkwaardige onderdelen gezien (50% / 50% ) Het taalverwervingsdeel lijkt goed belegd bij NLtraining. Op het participatiedeel van de inburgering is weinig zicht.

Nog weinig taalcursisten en potentiële taalcursisten geven aan op enige wijze te participeren in de samenleving. Begeleid werken, vrijwilligerswerk of een reguliere baan zijn in veel gevallen (nog) niet aan de orde. Argumenten van de taalcursisten zijn onder andere: te weinig kennis van de Nederlandse taal, onderwijs is moeilijk, ziekte, depressie of stress i.v.m. lang traject bij gezinshereniging. Veel argumenten zullen absoluut valide zijn, maar het doel “participatie” komt zo wel ver weg te liggen en daarmee lijkt integratie een erg moeilijk te bereiken doel. Misschien moet er wel eerder in het traject duidelijk gemaakt worden welk arbeidsethos in Nederland aan de orde is middels een, in een zeer vroeg stadium van de inburgering aan te bieden, lessenserie “Kennis van de Nederlandse cultuur en maatschappij”.

Daarnaast doet zich het probleem voor dat er ook cliënten zijn die ondertussen redelijk tot goed Nederlands spreken, maar die door terughoudendheid bij werkgevers om statushouders in dienst te nemen zeker niet op soepele wijze integreren in de Nederlandse samenleving.

Onze vragen:

1. Herkent u de door ons geschetste situatie?

2. Wordt u door Patijnenburg in regelmatige rapportages  op de hoogte  gehouden van deze ontwikkelingen?

3. Welk percentage van de nieuwkomers volgt een taaltraject?

4. Welk percentage van de nieuwkomers participeert in de Nederlandse samenleving middels werk, vrijwilligerswerk of anderszins?

5. Onderschrijft u de zorg die wij hebben hieromtrent en welke acties zijn er van uw kant al genomen?

6. Als er al acties ondernomen zijn, wat is daarvan dan het resultaat?

7. Wat zijn de plannen om in de toekomst het integratieproject optimaal te laten functioneren?

Wij verzoeken u onze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

 

Reacties (10 reacties geplaatst)

Ik werk veel met de nieuwe nederlanders.
Ik vind ze super.
Ben wen beetje klaar met de zeurpieten die massaal alles beter weten ,maar zelf niet veel toevoegen.
Ja er zijn er genoeg die het Nederlands voldoende machtig zijn. En die lezen ook al die stompzinnige hatelijkheid.
Ik ben ook zo'n buitenlander. Maar ik werk tussen de 50 en 60 uur per week.
Ik heb mij nog nooit ziek gemeld. En spreek ook nog best aardig Nederlands.
Karalina ja dat is het toverwoord als je even tegen gas geeft ben je racist er is al jaren geleden geroepen taal leren meedoen en werken maar ja eenmaal binnen een huis en een uirkering dan lopen we niet meer zo hard
Ik denk dat het probleem is om al die mensen uit het oosten bij elkaar te houden. (niet iedereen is Arabisch) Ik ben een van de nieuwe statushouders. Ik ben muziekleraar en heb volgende week een concert :) Iedereen die de nodige aandacht krijgt, probeert iets te bereiken in een nieuw land.
Gezinshereniging kan toch beter in het land van herkomst....daar zit de rest toch nog?
Hoe wou Yo er weer van af?
In racisme zijn zij goed in dit gebied.
Verder weinig talent.
Niet westerse nieuwkomers integreren heel moeilijk Onze culturen verschillen te veel Ze stellen hun geloof boven onze wetten Sommigen hebben zelfs een hekel aan de westerse wereld De (sociale) voorzieningen maakt ons land aantrekkelijk en verder niets Na zoveel jaren moeten we toch erkennen dat de integratie mislukt is
Werken werken niet goed ik beetje ziek uitkering beter voor mij.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.