Collegevragen inzake plaatsen WKK-installatie bij Maasdijk

LPF Westland

Heenweg 05.05.2022 - Deze week is de LPF Westland fractie benaderd door een groep inwoners van de kern Heenweg, betreffende de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een WKK-installatie


bij een glastuintuinbouwbedrijf nabij Maasdijk 101 B te s-Gravenzande.

Onlangs is bij dit glastuinbouwbedrijf een uitbreiding gerealiseerd en nu wil men ook een WKK-installatie plaatsen. Deze WKK-installatie is gepland aan de rechterzijde van het bedrijf. Volgens het bestemmingsplan Glastuinbouw is de volgende bestemmingsregel van toepassing: bestemmingsregels artikel 3.2.1. “Sub I: de afstand van een wkk-installatie en een (natte) koeltoren tot het hoofdgebouw plus aan- en uitbouw van een woning, niet zijnde de bedrijfswoning van het glastuinbouwbedrijf, bedraagt minimaal 65 meter.”

In de nabijheid van de voorgenomen plek staan een tiental woningen waaronder een oude boerenwoning, op een afstand van 30 meter en een serie woningen langs de Maasdijk, afstand 40-50 meter welke niet zijn onderheid. Daarnaast staan de eerste woningen van de Lugtigheidstraat op 45 meter afstand. Rechts van het bedrijf is de nieuwe woonwijk Heenweg gepland en daar bedraagt de kortste afstand tot het perceel 30 meter.

Bij de aanvraag voor de huidige nieuwbouw is ook gesproken over de eventuele plaatsing van een WKK-installatie maar deze is afgewezen volgens de gemeente. De reden is niet helemaal duidelijk maar lijkt o.a. te zijn dat er niet geheid kan worden i.v.m. de nabijheid van de oude huizen en schroefpalen te duur zouden zijn.

De buurtbewoners zijn heel verbaasd dat zij totaal niets vernomen hebben over de mogelijke bouw van een WKK-installatie in ongeveer hun achtertuin. Een buurvrouw is aangesproken door de ondernemer met de vraag of zij bezwaar had als er een “gebouwtje” achter haar woning gebouwd zou worden. Geheel niet gemeld is dat het hier om een WKK-installatie zou gaan.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat er een aanvraag omgevingsvergunning ligt voor de realisatie van een WKK-installatie nabij perceel Maasdijk 101 B, en klopt het dat een eerdere aanvraag is afgewezen en waarom?

2. Kloppen de regels zoals deze verwoord zijn in het bestemmingsplan Glastuinbouw en vermeld bij artikel 2.3.1. Sub I?

3. Als de genoemde regels van toepassing zijn dan kan er toch geen WWK-installatie op genoemde locatie gerealiseerd worden als de dichtbij zijnde woning op minder

4. dan 30 meter afstand staat en een tiental andere woningen op minder dan 65 meter?

5. Kan de wethouder aangeven op welke wijze er richting de directe buren communicatie is geweest over de voorgenomen bouwaanvraag?

6. In hoeverre heeft de realisatie van een WKK-installatie op voorgenomen locatie invloed op de geplande nieuwe woonwijk?

7. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat, gezien de discussie die er tussen het bedrijf en de buren al is over de geluids- en logistieke overlast, in dit traject het beter is om vooraf in gesprek te gaan en niet weer verrast te worden?

8. Kan de wethouder aangeven wanneer en op welke wijze omwonenden bezwaar kunnen maken?

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

Trudy de Munck – Schoordijk

 

Reacties (7 reacties geplaatst)

Niet voor het eerst dat die gedoe met de buren hebben.
Snap dat ze een WKK nodig hebben, maar dat bedrijf staat al bijna in de achtertuinen.
Iets met "een goede buur....." levert wellicht veel meer op dat weer gedoe
Zeker een idee van Varenkamp? Een wethouder die alles voor bedrijven erdoor duwt, maar totaal geen rekening houdt met de burgers in het Westland.
Ff een 1-Tweetje met CDA en alles werd geregeld de afgelopen 4 jaar ….
De WKK is onmisbaar op een teeltbedrijf maar ook om het elektranet in balans te houden na de omschakeling naar wind en zon power. Niet zuren over woonwijken, maar op z’n Westlands zorgen dat past!!
Even raden welke wethouder hier verantwoordelijk voor is.
Gewoon doen. Klaar.
Wordt de lPF de nieuwe kampioen zinloze vragen stellen ?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.