Collegevragen inzake plannen voor Erasmusvaart

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/02/2021 06:41 - Gewijzigd op 22/02/2021 08:12

Wateringen 22.02.2021 - De fractie ChristenUnie-SGP Westland heeft collegevragen gesteld inzake de mogelijke aanleg van de Eramusvaart.

Inleiding
Sinds het eind van de vorige eeuw zijn er plannen voor de Erasmusvaart als een gewenste groenblauwe verbinding tussen Den Haag en Westland.

Foto 's Wurk.nl

Een wens van beide gemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap van Delfland om een boezemverbinding inclusief ecologische verbindingszone te realiseren tussen de Holle Watering/Wenzone en Strijpwetering/Laak. 

De fractie CU/SGP heeft hierover de volgende vragen gesteld.

- Deelt het college de mening van het Hoogheemraadschap dat er haast geboden is bij een besluit over de Erasmusvaart met het oog op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg? 

- Hoe staat het college tegenover de mogelijke aanleg van de Erasmusvaart met het oog op de waterafvoer, waterberging, biodiversiteit en ecologie? 

- Ziet het college net als het Hoogheemraadschap kansen om de Erasmusvaart in te zetten voor recreatie en toerisme? 

- Is het college bereid bij de uitwerking van de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg rekening te houden met de komst van de Erasmusvaart door te kijken naar een geschikte hoogte van de ongelijkvloerse kruising? 

- Zijn er andere plekken in de omgeving waar werk-met-werk gemaakt kan worden om de aanleg van de Erasmusvaart te bespoedigen? 

- Hoe staat het college tegenover de intentieovereenkomst die het Hoogheemraadschap van Delfland met de gemeenten Westland en Den Haag en de provincie Zuid-Holland wil tekenen? 

Gezien de urgentie zien wij uw antwoord graag met spoed, maar in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland

Ad van Harmelen, fractievoorzitter