Collegevragen inzake ‘prijsstelling koopwoningen nieuwbouwprojecten in Westland

GBW

Westland 27.07.2021 -  Voor jonge koppels met een middeninkomen is het in Westland lastig om als starter de koopwoningmarkt op te komen.

Binnen een totaalpakket van maatregelen is het aanbieden van de Starters­lening een succesvolle maatregel om deze starters een ‘kontje te geven’, waarmee dat gedroomde eigen huis voor veel jonge koppels tóch mogelijk wordt. 

Om voor een Starterslening in aanmerking te komen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan; waarvan NHG-garantie er één is. (Adspirant-)kopers van een woning in het project ‘Lier­kwartier - Aan de Lanen #1’ maken ons er nu op attent dat door de prijsstelling en verkoop­voorwaarden zij niet in aanmerking kunnen komen voor NHG-garantie.

De NHG-kostengrens bedraagt per 1 januari 2021 € 325.000. Als kopers gebruik willen maken van NHG dan mag het huis dus niet meer kosten dan dit bedrag. In het project ‘Aan de Lanen #1’ zijn eengezins­woningen aangeboden voor een von-prijs € 324.850. Dat is weliswaar lager dan de NHG-kostengrens, maar de woningen worden aangeboden zonder keukeninrichting. Omdat het niet aannemelijk is dat voor € 150 of minder een complete keukeninrichting kan worden gekocht, komen de woningen niet in aanmerking voor NHG-garantie omdat dus mèt keukeninrichting de NHG-kostengrens zal worden overschreden. Omdat de woning niet in aanmerking komt voor NHG-garantie wordt een risico-opslag berekend bij de hypotheekrente en komen de kopers niet in aanmerking voor de Starterslening.

Fractie GBW vindt het werkelijk onvoorstelbaar dat in Westland in het middendure prijssegment – het segment dat juist bereikbaar moet zijn voor jonge koppels met een middeninkomen – woningen worden aangeboden die niet voldoen aan NHG-voorwaarden, waardoor kopers een risico-opslag op de hypotheekrente wordt berekend en (aspirant)-kopers niet in aanmerking komen voor een Starterslening en daardoor misschien zelfs hebben moeten afhaken?

Het brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen:

• Heeft uw college ingestemd met de prijsstelling voor woningen ‘Aan de Lanen #1’? Wat is overigens in het algemeen de betrokkenheid van uw college bij de prijsstelling van koop­woningen in de nieuwbouw­projecten in Westland?

• Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een ervaren projectontwikkelaar (als BPD toch is) bij de prijsstelling van de woningen in ‘Aan de Lanen #1’ geen rekening heeft gehouden met de voorwaarden van NHG-garantie?

• Heeft uw college inzicht in het aantal (adspirant)kopers dat gedupeerd is omdat hen nu een risico-opslag op de hypotheekrente wordt berekend omdat geen NHG-garantie is verstrekt? En hoeveel (adspirant)kopers hebben moeten afhaken omdat zij niet in aanmerkingen kwamen voor een Starters­lening?

• Wilt u met BPD in overleg over de mogelijkheden om achteraf de fout te herstellen (bijvoorbeeld door te stellen dat de VON-prijs van € 324.850, inclusief een stelpost voor keukeninrichting is) en/of kopers te compenseren?

• Welke maatregelen heeft uw college inmiddels genomen om te waarborgen dat in Westland in alle nieuwbouwprojecten woningen in het middendure segment wat prijsstelling betreft in ieder geval voldoen aan de voorwaarden van NHG-garantie?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg