Collegevragen inzake rattenplaag bij Westerhonk

Westland Verstandig

Monster 17.09.2020 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Vijverweg op het Westerhonk in Monster

die daar een enorme rattenplaag hebben. Dit is een in Westland meer voorkomend probleem en op een aantal plekken hebben belanghebbenden kordaat gehandeld.

In het geval van de Vijverweg dient de rattenplaag opgelost te worden door de gemeente, Arcade als eigenaar van de woningen en ’s Heerenloo als beheerder van het gebied. Inspanningen tot nog toe hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om op korte termijn ter plekke samen met Arcade en ’s Heerenloo op te trekken om de rattenplaag te beëindigen?

- Kunnen ook de oorzaken van de rattenplaag worden weggenomen? Blijkbaar komen de ratten af op afval en de bewoners zelf zijn daar al beducht op, maar blijkbaar is dat niet voldoende.

- Wanneer kunnen de bewoners actie verwachten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens