Collegevragen inzake renovatie van dorpsplein Ter Heijde

CDA Westland

Ter Heijde 12.04.2019 - Op 11 mei 2016 heeft de fractie van CDA Westland  schriftelijke vragen gesteld of een herinrichting van het Prins Willen III plein (dorpsplein)

in Ter Heijde in de directe toegang van het strand mogelijk zou zijn. Het toenmalige college heeft daarop geantwoord dat zij zelf daarin geen initiatief zal nemen, maar ook dat zij welwillend een plan hiertoe vanuit de bevolking in behandeling zal nemen en beoordelen op de effecten. Het college onderkende toen ook het belang van het plein voor ontmoeting, recreatie en kleine lokale evenementen. 

CDA Westland is het bekend dat er ondertussen plannen gereed liggen die zijn uitgewerkt met ondersteuning van de dorpsgemeenschap ( bewoners, ondernemers, instanties en kerk) en ook wij zijn hier enthousiast over voor zover wij daar kennis van hebben. Wij zijn dan ook van mening dat die plannen zo snel mogelijk gerealiseerd zouden moeten kunnen worden.

Allereerst om daarmee ook de Heyers tegemoet te komen, maar ook om beter te kunnen voorzien in de vorige week uitgesproken plannen van zowel de gemeente als Westlandse recreatieondernemers om de Westlandse kust aantrekkelijker te maken voor recreatief bezoek. Ook vandaag lezen wij in het AD een zelfde strekking!

Vooralsnog hebben wij begrepen dat uw college het plan op dit moment nog niet in behandeling heeft genomen of, bij wel een behandeling en een positieve beoordeling, nog geen vervolgstappen gemaakt heeft.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

- Hoe heeft u die plannen beoordeeld op de effecten?

- Is het mogelijk deze plannen bij positieve beoordeling snel te realiseren om daarmee Ter Heijde ook wat beter te faciliteren als een mooi Westlands dorp aan de kust?

- Is het dan ook mogelijk om bij die plannen de mogelijkheid te betrekken om alvast een watertappunt m.b.v. een replica van de gietijzeren dorpspomp te realiseren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland, 

Jan van Rossum