Collegevragen inzake schrijnende gevallen in de zorg

Westland Verstandig

Westland 16.11.2019 - De WV fractie wordt benaderd door een familie waarvan een familielid moet verblijven in verpleeghuis Schiehove in Schiebroek (Rotterdam)

en dat is al vanaf begin juni de situatie. De directe familie heeft geen auto en kan dus heel lastig bezoeken afleggen. Dit is weer het bekende probleem en dit schreeuwt om een oplossing. De wens bestaat om naar een verpleeghuis, bij voorkeur De Kreek in Westland te gaan, maar het mag ook een ander verpleeghuis in Westland zijn.  

Een schrijnend tekort aan bedden doet zich ook nu weer voor. 

De familie overweegt thans om ook maar de publiciteit te zoeken omdat het ook hier weer om een heel schrijnend geval gaat. De vraag is of dat nu weer nodig is om hun zin te krijgen en vandaar de navolgende vragen:

- Kan het College wederom bemiddelen in het betreffende geval?  

Kan het College de navolgende info verstrekken:

- Hoeveel Westlandse inwoners zijn er die “ver” buiten Westland geplaatst zijn en wachtende zijn op een opname in een verpleeghuis in Westland?

- Is het College bereid om de aantallen in beeld te brengen? - Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het wachten op eventuele noodhuisvesting bij De Naaldhorst na 2021 veel te lang duurt en dat er nu acuut een oplossing moet komen voor deze voor Westland onwaardige situatie? 

- We kunnen wel gelden vrijmaken voor de China-strategie en allerlei andere onnuttige zaken, maar niet voor zaken die voor onze inwoners ertoe doen. Wordt het niet tijd om het roer op dat punt in ieder geval om te gooien? 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend, U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter