Collegevragen inzake schuldhulpverlening ondernemers

CDA Westland

Westland 13.01.2021 - Uit een inventarisatie van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat veel gemeenten de schuldhulpverlening

voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde hebben.

Bij maar liefst twee derde van de 150 onderzochte gemeenten is de hulpverlening onduidelijk of niet aanwezig. Hierdoor vallen de ondernemers buiten de boot. Dit leverde een schokkend beeld op, wat ons nog niet bij Westland voor ogen staat. Echter een en ander kon wel eens heel dichtbij zijn.

 

Wij weten dat de gemeente deze zaken uitbesteed heeft aan een extern bureau. Wat gespecialiseerd is in dit soort gevallen. In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is vastgelegd dat zelfstandige ondernemers recht hebben op deze schuldhulp. De Pointer uitziending maakte duidelijk dat niet alles lukt.

De verwachting is dat vanwege de coronapandemie het aantal ondernemers met schulden sterk zal toenemen. Wij weten dat ook van de kant van de VNG veel aandacht gevraagd wordt bij de gemeentes.

Daarom de volgende vragen;

-  Is onze externe partner voldoende op de hoogte van de Westlandse specifieke problematiek ( wij denken aan de vele kleine bedrijven, zzp-ers)

-  Zijn we voldoende voorbereid op de mogelijke aanvragen die op ons afkomen?

-  Hebben we een voorlichtingscampagne in de maak? Kunnen de BIZ-en daarbij ondersteunen? Graag Uw reactie binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van CDA Westland

Cor van der Mark
Pieter Immerzeel