Collegevragen inzake situatie Woutersweg in ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig

's-Gravenzande 15.09.2023 - Al vele vragen zijn gesteld over de Woutersweg en de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer.


Diverse keren zijn ook al vrij ernstige verkeersongevallen gebeurd ter hoogte van het tankstation, maar ook op andere plekken. De weg nodigt uit tot heel hard rijden, omdat er een soort helling in zit komende vanaf de Maasdijk. Ook staat de weg geregeld vol met auto’s omdat zij niet kunnen doorstromen. Dit is een probleem wat in oktober, wanneer het rapport/verslag van Westland Verstandig besproken zal worden over verkeersveilige wegen in Westland, verder aan de orde komt.

De reden van deze artikel 42-vraag is dat omwonenden onze fractie berichten dat het plan bestaat om aan het einde van de Woutersweg een grote verpakkingsloods en kantoor te gaan bouwen met 10 docks voor vrachtwagens, waardoor dagelijks 40 à 50 vrachtwagens over de Woutersweg extra gaan rijden, terwijl ook het kantoor verkeersaantrekkend zal werken. Dit kan de Woutersweg er absoluut niet meer bij hebben en dit soort plannen dienen dan ook niet geaccordeerd te worden. Als er een vrijstelling nodig is van de agrarische glastuinbouwbestemming, dan zal deze niet verleend dienen te worden, terwijl voorts als het al glastuinbouw is en dit soort grote complexen worden gerealiseerd, die niet op die plek thuishoren omdat de ontsluiting en de verkeerssituatie dat niet toelaten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het College bekend met het voornemen van het plan om een grote verpakkingsloods en kantoor te bouwen aan het einde van de Woutersweg? Er heeft wel inmiddels een presentatie plaatsgevonden voor de buurtbewoners.

2. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een verkeerstoename van 40 tot 50 vrachtwagens per dag ontoelaatbaar is op de huidige Woutersweg en is het College bereid om daaruit het gevolg te trekken dat dit soort bebouwing beter op een andere plek in Westland kan worden gerealiseerd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Reacties (5 reacties geplaatst)

Bakstenen, Willem,
Vergunning gebouw is van gemeente, maar vergunning uitweg naar Woutersweg van PZH.
@JJ, het gaat niet over de weg maar over de bouw van een loods en voor die vergunning moet je bij de gemeente zijn, niet bij de Provincie.
Wij hebben nog niet iets van enige presentatie gezien/gehoord...terwijl we wel aan de Woutersweg wonen.
JJ, WV wil dat de gemeente geen vergunning verleend
WV i.c. dhr Duijsens staat/staan weer eens aan verkeerde loket. Of is het ontbreken van plaatselijke bekend cq kennis van zaken?
De weg is (deel van) de N467 en is in beheer bij Provincie Zuid-Holland.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.