Collegevragen inzake snelheid vrachtverkeer Opstalweg

GBW

Naaldwijk 06.05.2019 - De GBW fractie is opnieuw benaderd door meerdere bewoners van de Opstalweg in Naaldwijk betreffende de zeer onveilige verkeerssituatie ter plekke.

De problemen behelsen de gereden snelheid en de enorme hoeveelheid vrachtverkeer dat gebruik maakt van onder andere de Opstalweg.

Opstalweg-Geestweg vrijdagmiddag weer open

Oud-wethouder Meijer en huidige wethouder Varekamp hebben namens het college toegezegd in samenspraak met de bewoners een jaar na ingebruikname (Q4 2018) van de vernieuwde Opstalweg te evalueren en daar waar nodig met maatregelen te komen.

Dit leidt tot de volgende vragen: 

- is het college genoegzaam bekend met de nog altijd bestaande problemen ter plekke 

- is de evaluatie inmiddels gereed en besproken met de bewoners 

- welke maatregelen komen hier uit voort, specifiek op het gebied van snelheid en vrachtverkeer.

Wij verzoeken u deze vraag te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GBW

Remmert Keizer en René Lelieveld