Collegevragen inzake spookjongeren in Westland

CU/SGP Westland

Westland 01.06.2018 - Met enige regelmaat verschijnen er berichten over ‘spookjongeren’ in het nieuws en over de problemen die zij in de toekomst kunnen veroorzaken.

Het betreft jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente, maar wel in de gemeente wonen. Zij volgen geen onderwijs, hebben geen (legaal) werk of uitkering en staan niet ingeschreven als werkzoekende op werk.nl.

Het risico voor gemeenten is dat deze jongeren zich later toch weer melden bij de gemeente voor hulp of begeleiding. Vaak zijn de problemen dan omvangrijk en is intensieve en langdurige hulp en begeleiding nodig. Dit brengt hoge kosten met zich mee die meestal voor een groot deel op het bordje van de gemeente en de samenleving terecht komen.

Door deze ‘spookjongeren’ vroeg in beeld te brengen en actief hulp te bieden kan voorkomen worden dat de kosten in de toekomst verder oplopen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Zijn er in de gemeente Westland ‘spookjongeren’ bekend?

2.      Zo ja, kunt u aangeven hoeveel jongeren dit zijn en of dit aantal toeneemt?

3.      Op welke wijze komt u met deze ‘spookjongeren’ in contact?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter