Collegevragen inzake staat Pijletuinenhof

Westland Verstandig

Naaldwijk 28.03.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt veelvuldig door inwoners van Naaldwijk aangesproken op de huidige staat waarin de oude Pijletuinenhof aan de Verdilaan zich bevindt.

Wij vinden het eeuwig zonde dat het gebruik van dit pand niet meer voor maatschappelijke doeleinden wordt ingezet en zeker nu er grote behoefte is aan seniorenzorgwoningen een gemiste kans. Het is bekend dat dit pand is overgenomen door een aantal ontwikkelaars die de huidige situatie laten voortbestaan. 

Asbest aangetroffen in Pijle Tuinenhof

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Hoe ver zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe bestemming van het perceel waarop de Pijletuinenhof zich nu bevindt?

-Waarom wordt er niet meer naar buiten gecommuniceerd door de ontwikkelaars, dan wel de gemeente zodat burgers duidelijk is wat er gaande is en waarom tot nog toe niets zichtbaar is en de huidige isolate staat van het pand niet begrepen wordt?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het een gotspe is om dit pand nu al jaren in het centrum van Naaldwijk met een bestemming die voor bijvoorbeeld crisis- of revalidatieopvang uitstekend is, leeg te moeten zien staan?

-Kan het College zich voorstellen dat ook de buurtbewoners uit de van oorsprong bij de Pijletuinenhof behorende seniorenwoningen die aansluitend aan het complex staan, zich ergeren aan de huidige situatie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter