Collegevragen inzake stembureau Westerhonk

CU/SGP Westland

Monster 04.10.2018 - Naast bewoners van zorgwoningen is er op Het Westerhonk ook een woonwijk waar particulieren wonen, in totaal ruim 700 personen.

Tijdens de verkiezingscampagne in maart jl. is ons door diverse bewoners van het Westerhonk de vraag gesteld waarom er op het Westerhonk geen stembureau geplaatst is.


Foto Googlemaps

Veel bewoners hadden graag hun stem uitgebracht, maar vanwege hun beperking is het niet mogelijk zelfstandig buiten het terrein van het Westerhonk te gaan stemmen. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 in het vooruitzicht, lijkt ons dit een uitgelezen moment om hier verandering in aan te brengen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Bent u bereid een stembureau op het Westerhonk te plaatsen door bijvoorbeeld het verplaatsen van het tweede stembureau uit de Zeester in Monster?

2.      Zo niet, waar is daarvan de reden?

3.      Bent u dan bereid naar andere oplossingen te zoeken?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete

Fractievoorzitter