Collegevragen inzake strijd rondom winkelwagentjes

Westland Verstandig

Naaldwijk 13.01.2021 - Woensdagochtend staat in het AD een artikel over de strijd om winkelwagentjes bij Dirk van den Broek.

Het moet natuurlijk niet gekker worden dat we nu ook al tijd en veel geld stoppen in de vraag waar winkelwagentjes bij een supermarkt mogen staan. Zeker in deze Coronatijd moet de aandacht van ambtenaren toch elders gelegd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Waarom heeft de Raad nimmer iets vernomen van deze procedure en is ook in de collegebesluitenlijst daar niets over terug te vinden?

-In hoeverre geeft de openbare besluitenlijst van het College nog wel een getrouw beeld van hetgeen het College allemaal doet?

- Waarom worden dit soort zaken op de spits gedreven en waarom worden blijkbaar vergunningen ingetrokken?

- Kunnen de stukken van deze kwestie worden toegezonden? Gaarne niet ter inzage leggen in verband met Corona en ook omdat de stukken niet geheim mogen en kunnen zijn, maar publiekelijk moeten kunnen worden getoond omdat ook de procedures openbaar zijn.

- Is dit weer een voorbeeld van geldverspilling aan nodeloze procedures omdat het College, dan wel iemand op het gemeentehuis, per se zijn gelijk wil halen? Zijn er geen belangrijkere zaken die beetgepakt kunnen en moeten worden dan deze?

- Kan het College inzage geven in de hoeveelheid zaken die op dit moment lopen bij de Commissie van beroep en bezwaar, Rechtbank en Raad van State als het gaat over handhaving?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens