Collegevragen inzake subsidiekansen voor sociale woningbouw

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/11/2020 06:37 - Gewijzigd op 21/11/2020 09:00

Westland 21.11.2020 - De Provincie Zuid-Holland gaat in het komende jaar nog eens € 10 miljoen subsidie verstrekken voor sociale woningbouw

en midden huur-projecten waarvan de financiering niet rond komt. De Provincie wil daarmee zorgdragen dat versneld gebouwd gaat worden. Zoals de Provincie aangeeft, moet geconstateerd worden dat bij veel binnenstedelijke projecten tekorten op exploitatie een remmende factor zijn voor een voorspoedige realisatie. 

De vraag is of Westland hier beter van wordt. Algemeen bekend is al dat in Den Haag goedkope gronden beschikbaar gesteld kunnen worden aan onder meer de Westlandse woningcorporatie Arcade, waardoor Arcade de focus legt op woningbouw in Den Haag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Waarom wordt de Raad niet geïnformeerd over dit soort subsidieregelingen die wel bij het College bekend moeten zijn?

-Wat gaat het College doen om een deel van die subsidie in de wacht te slepen en wat betekent dat effectief voor de bouw van goedkope starters- en seniorenwoningen en ook de bouw van midden huur-projecten?

-Ziet het College, als deze subsidie er gaat komen, hier niet een uitgelezen kans om als gemeente zelf de sociale woningen te gaan realiseren waardoor de gemeente veel directer kan sturen en ook haar inwoners beter en sneller van woningen kan voorzien?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens