Collegevragen inzake T-splitsing Veilingweg-Nieuweweg

LPF Westland

Honselersdijk 14.08.2020 - Afgelopen weken is er in Honselersdijk gewerkt om de T-splitsing Veilingweg Nieuweweg veiliger te maken.

Er gebeurden op deze kruising regelmatig ongelukken. De kruising betreft een T-splitsing met een parallel liggend fietspad. Het fietspad is voorzien van zwart asfalt met witte belijning en pijlen.

Van gebruikers van het fietspad heeft de fractie van LPF Westland vragen gekregen waarom er is gekozen voor de zwarte kleur asfalt en niet voor de bekende oranje kleur die doorgaans voor fietspaden wordt gebruikt en meer opvalt waardoor er een veiligere verkeerssituatie ontstaat. Door gebuikt te maken van de zwarte kleur blijft het fietspad onduidelijk voor automobilisten wat de verkeersveiligheid niet bevorderd.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

- Waarom is er op de betreffende kruising niet gekozen voor het opvallende oranje kleur asfalt wat gebruikelijk is om fietspaden aan te geven?

- Is het college bereid om actie te ondernemen om de T-splitsing Veilingweg Nieuweweg veiliger te maken door het zwarte asfalt op kort termijn te vervangen voor het opvallende oranje asfalt?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

André van der Meer