Collegevragen inzake te hard rijden Opstalweg

Westland Verstandig

Westland 17.12.2019 - De Westland Verstandig fractie heeft al eerder vragen gesteld namens de bewoners van de Opstalweg in Naaldwijk

en het feit dat daar veel te hard gereden wordt op het middenstuk. Destijds is ook een rapport opgemaakt waaruit blijkt dat er te hard en te veel gereden wordt, alleen er gebeurt niets en dat zou wel moeten gebeuren. 

Opstalweg-Geestweg vrijdagmiddag weer open

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is de wethouder bereid om alsnog de nodige maatregelen te treffen zodat alsnog de Opstalweg minder druk wordt, maar ook dat er minder hard gereden wordt?

-Is het College bereid om met de omwonenden in overleg te treden hierover?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter