Collegevragen inzake te kleine haltes voor gelede bussen

D66 Westland

Westland 02.07.2019 - Per 25 augustus 2019 gaat vervoersmaatschappij EBS voor een periode van 11½ jaar het streekvervoer in Haaglanden uitvoeren.

Inmiddels is een aantal plannen van de maatschappij bekend gemaakt. Zo wil EBS lijn 37 (Leyenburg-Wateringse Veld-Den Hoorn-Delft Station) doortrekken naar vliegveld Zestienhoven. Voor veel reizigers uit Westland kan daardoor met één simpele overstap de luchthaven worden bereikt. Ook gaat de frequentie van lijn 30 (Naaldwijk-Wateringen-Ypenburg-Zoetermeer) omhoog naar zes keer per uur in de spits en vier keer per uur in de daluren.


Foto Wikipedia

Al langer is bekend dat lijn 36 (Den Haag Leyenburg-Naaldwijk-Maasland Viaduct-Schiedam Centrum) wordt omgevormd tot R-netlijn 456. Voor aanpassingen aan haltes is inmiddels door de gemeente Westland een bedrag gereserveerd in de begroting en is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een subsidie beschikbaar gesteld.

De omvorming van lijn 36 brengt volgens de website OVinNederland.nl met zich mee dat EBS deze route met gelede bussen wil gaan uitvoeren, de Mercedes-Benz Citaro C2 G NGT Hybrid. Uit gesprekken die onze fractie heeft gevoerd met chauffeurs van ConneXXion die per augustus bij EBS in dienst komen, is gebleken dat rijden met gelede bussen op lijn 36/456 nogal wat problemen met zich brengt.

Een aantal voorbeelden:

-       de eerste bocht van Leyenburg richting Escamplaan is te krap
-       de bushalte Poeldijk Dr Weitjenslaan is te kort en de wegbreedte is te smal, nu al komen bussen bij wegrijden op de linker weghelft terecht, gelede bussen hebben een nog grotere draaicirkel
-       de bushalte Honselersdijk Nederhof is te kort om een gelede bus te laten halteren
-       de haltes bij Naaldwijk Verdilaan zijn eveneens te kort
-       de halte Maasland Viaduct zal heringericht moeten worden
-       de eerste bocht in Schiedam op de terugweg is te krap  

Hoewel het idee van het realiseren van meer vervoerscapaciteit op deze voor Westland zeer belangrijke buslijn onze fractie aanspreekt, vragen wij ons af of de investering die Westland en de buurgemeenten moeten doen voor infrastructurele aanpassingen wel opweegt tegen de vermoedelijke voordelen van gelede bussen. Immers, in het verleden waren er in deze

deze regio veel gelede bussen op de weg, zoals bij HTM-lijn 25, maar inmiddels wordt deze bus hier niet meer gebruikt.

Behalve op lijn 456 wil EBS ook op drukke streeklijnen met gelede bussen gaan rijden. In totaal zijn er tien bussen besteld. Of er op de te rijden trajecten nog meer problemen met haltes en weggedeelten zullen zijn, is niet bekend. In de regel is de grootste drukte in de spits, wat doet vermoeden dat de gelede bussen worden ingezet op de lijnen 30 en 31 en dus door Het Tolland en de Herenstraat in Wateringen en het centrum van Monster moeten gaan rijden.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

? Is het college bekend met de plannen van EBS voor aangepaste lijnvoering en het gebruik van gelede bussen?

? Deelt het college de mening van onze fractie en de chauffeurs dat invoering van gelede bussen op R-netlijn 456 noopt tot infrastructurele aanpassingen?

? Wat is de inschatting van de kosten voor Westland en de buurgemeenten voor deze aanpassingen?

? Zijn deze kosten al meegenomen in het in de begroting opgenomen bedrag, inclusief de van de Metropoolregio te ontvangen subsidie, voor aanpassingen van haltes in de huisstijl van R-Net?

? Zijn er op andere buslijnen infrastructurele problemen (o.a. haltes, weggedeelten) indien daar met gelede bussen gaat worden gereden?

? Wat was de planning van het college om de raad of de raadswerkgroep ov te informeren over de plannen van EBS?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn, maar gezien de inwerkingtreding van de dienstregeling uiterlijk ruim vóór 25 augustus 2019 te beantwoorden.

Benjamin Hofland                              Maxim van Ooijen

fractievoorzitter D66 Westland            steunraadslid D66 Westland