Collegevragen inzake te snel rijden Grote Woerdlaan

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/05/2020 07:36 - Gewijzigd op 29/05/2020 07:52

Naaldwijk 29.05.2020 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Grote Woerdlaan die al eerder klachten

geuit hebben over het te snel rijden van het voorbijgaande verkeer.

Mede gezien ook de aanwezigheid van scholen zou beter gecontroleerd moeten worden en wellicht zal ook een duidelijkere aanduiding met borden over de maximaal toegestane snelheid bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid. Het gaat over het stuk tussen de watertoren en de rotonde. Nu het Verkeersveiligheidsplan eraan komt zal deze strook in aanmerking komen voor cameratoezicht.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om de Grote Woerdlaan op te nemen in het Verkeersveiligheidsplan waardoor het Openbaar Ministerie tot plaatsing van camera’s kan overgaan?

- Is het College bereid om tot die tijd in deze aanvullende verkeersmaatregelen te nemen zulks teneinde de snelheid van het voorbijgaande verkeer af te remmen waardoor de overlast bij de omwonenden vermindert?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens