Collegevragen inzake terugplaatsing beelden Westland en Gravin Machteldbeeld

Westland Verstandig

's-Gravenzande 11.04.2021 - Inmiddels zijn, na heel veel aandringen, drie beelden teruggeplaatst in Westland die eerder in de opslag lagen.

Te weten Paard en Ruiter zoals dat bij het gemeentehuis ’s-Gravenzande stond, de Druivenkrentster zoals dat ook in de tuin van het gemeentehuis stond en de Groendenker.

Prachtig toch!! De Westland Verstandig fractie wordt weer herhaaldelijk aangesproken op het Gravin Machteldbeeld zoals dat op het Marktplein stond. Dat beeld blijft nog in de opslag verder verpieteren. Inmiddels staat vast dat de sokkel destijds dermate ernstig beschadigd is, dat deze niet meer herbruikbaar is. Het beeld zou moeten komen bij de nieuwbouw van het gemeentehuis, maar die nieuwbouw blijft voorlopig uit.

Ex wethouder verbijsterd over verdwenen beelden in 's-Gravenzande

De roep in ’s-Gravenzande is om het Machteldbeeld tijdelijk dan terug te plaatsen in ’s-Gravenzande, het liefst op het Marktplein, maar zo mogelijk tijdelijk op een andere plek. Destijds zijn honderden handtekeningen opgehaald en ook bij onze fractie is een enorm aantal verklaringen ingeleverd door ’s-Gravenzanders (zie bijgevoegde foto) om het beeld weer teruggeplaatst te krijgen in het centrum van ’s-Gravenzande. Veel inwoners willen dit niet laten rusten en vragen om actie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Als het College nu ziet hoeveel vreugde het brengt aan mensen dat beelden worden teruggeplaatst, waarom laat het College dan het grootste en mooiste beeld met de meeste betekenis voor de inwoners van ’sGravenzande (cadeau van de bevolking aan de gemeente voor het 750- jarig bestaan van het hebben van stadsrechten van ’s-Gravenzande) in de opslag en laat het College niet, al of niet tijdelijk, dat beeld herplaatsen?

- Zeker nu de nieuwbouw van het gemeentehuis en de oplevering daarvan nog een aantal jaren, maar wellicht nog langer, zal gaan duren. Waarom dan toch niet op het Marktplein, waar het beeld nog prima past en hoort?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens