Collegevragen inzake toeslagen voor senioren

CDA Westland

Westland 09.10.2018 - Tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen pleitte het CDA om senioren meer bewust te maken van de financiële mogelijkheden die er zijn.

De overheid moet komen met een voorlichtingscampagne.

Uit onderzoek van diverse ouderenorganisaties blijkt dat senioren vaak niet weten dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Zo'n 230.000 senioren lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro's mis. 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag maakt er geen gebruik van. En 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan. Dit komt door onbekendheid met de regelingen of omdat de digitale aanvraag te ingewikkeld is.

CDA woordvoerder Evert Jan Slootweg: “ik vind dit zeer zorgelijk en eigenlijk onacceptabel. Ouderen lopen zo honderden euro’s mis waar ze gewoon recht op hebben. Het CDA wil dat het kabinet, samen met gemeenten en ouderenorganisaties de bekendheid van de toeslagen onder ouderen vergroot. Ook moet de aanvraag voor toeslagen simpeler worden. En moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van een slimme koppeling van bestanden van SVB en Belastingdienst.”

CDA Westland sluit zich graag aan bij de vragen van Slootweg en heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college:

- Herkent u het beeld dat binnen Gemeente Westland 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag hier geen gebruik van maakt? En dat 1 op de 10 geen zorgtoeslag aanvraagt?

- Heeft u inzicht in hoeveel senioren binnen onze gemeente recht hebben op huur- of zorgtoeslag?

- Kunt u aangeven wat u doet om senioren te stimuleren toeslagen aan te vragen waar ze recht op hebben?

- Bent u het met ons eens dat het stelsel ontoegankelijk en ingewikkeld is voor senioren en dat een campagne nuttig kan zijn om bij te dragen aan de bekendmaking van de mogelijkheden voor ouderen om toeslagen aan te vragen?

- Zijn er mogelijkheden om senioren te helpen bij het (digitaal-) aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?

Wij zien een antwoord op onze vragen graag tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk

Jenny Vermeer