Collegevragen inzake uitgang bedrijventerrein Wateringen

Westland Verstandig

Westland 08.01.2020 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door een aantal bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein in Wateringen

waar onder meer Hornbach en nog een aantal bedrijven gevestigd zijn. Het bedrijventerrein heeft maar één uitgang en de Wippolderlaan staat altijd vast, waardoor niet snel een en ander ontsloten kan worden.

Verdachten overval Hornbach voor de rechter

Uitwegen richting de Venenwijk, wat in het verleden al een keer overwogen is, is ook geen goede oplossing omdat dat verkeer niet die richting op mag en moet komen. Voorts is ook hier weer sprake van een vrij groot bedrijventerrein, wat maar één uitweg heeft.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om te bezien in hoeverre voor dat deel van het betreffende bedrijventerrein de ontsluiting beter kan worden geregeld zonder dat uitgeweegd mag worden richting de dorpskern Wateringen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig, Peter Duijsens, Fractievoorzitter