Collegevragen inzake verdwijnen dierenpolitie

GroenLinks Westland

Westland 13.03.2018 - De GroenLinks Westland fractie kreeg het bericht dat de dierenpolitie in Westland niet meer actief is. GroenLinks Westland vindt de aanpak

tegen ierenmishandeling en dierenverwaarlozing belangrijk. Handhaving tegen mishandelaars is van groot belang.


Foto archief

 

Onze vragen:

- Is het college het met de fractie van GroenLinks Westland eens dat de dierenpolitie een belangrijke handhavingstaak heeft?

- Klopt het bericht dat de dierenpolitie niet meer in Westland actief is?

- Zo ja, Wat is de reden voor het stoppen van hun handhavingstaken?

- Zo ja, wil het college al het mogelijke ondernemen om de dierenpolitie weer binnen Westland actief te laten zijn.

Namens de fractie van GroenLinks Westland,

Ulbe Spaans

 

Bekijk uitslag