Collegevragen inzake verdwijnen van geldautomaten

Westland Verstandig

Westland 01.03.2018 - In Poeldijk en Kwintsheul is al geruime tijd geen geldautomaat meer beschikbaar en komt de last in feite te rusten op de schouders van winkeliers

die geld dienen te verstrekken. Naaldwijk beschikt over vijf geldautomaten. In Monster dreigt nu ook een probleem te gaan ontstaan. De ING heeft de geldautomaat aan de buitenzijde van de Bruna verwijderd. Binnen kantoortijd kan door ING-klanten in Bruna wel geld worden opgenomen, echter voor niet ING-klanten rest enkel nog de automaat van de ABN-AMRO in de Herenstraat.

Recentelijk bleek ook die automaat buiten gebruik te zijn en het is natuurlijk niet verantwoord dat 17.000 inwoners van Monster afhankelijk zijn van één geldautomaat.

Rabobank sluit pinautomaat in Poeldijk

Westland Verstandig vindt dat de gemeente zich ook dit belang van onze burgers moet aantrekken en dwingende afspraken moet maken met in Westland actieve banken om op dat punt haar verantwoording te dragen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat die banken wel allerlei sponsoringen doen, hetgeen natuurlijk alleen maar goed is, maar daarnaast zich niet kwijten van hun taken. Het hebben van een geldautomaat hoort daarbij.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om met ABN-AMRO, Rabobank, ING en SNS afspraken te maken over een minimaal aantal geldautomaten per dorpskern in Westland, zodat situaties zoals in Kwintsheul, Poeldijk en nu ook in Monster zich niet langer meer voordoen?

- Is het College het met Westland Verstandig eens dat voor de leefomgeving en een prettig leefklimaat ook dit soort voorzieningen gewoon nodig zijn en dat het niet hebben van die voorzieningen door burgers als negatief wordt ervaren?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit ook een taak is die tot de gemeente hoort en dat de gemeente afspraken moet maken met de banken om een en ander te regelen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Bekijk uitslag