Collegevragen inzake vergissing vergunning voor notenkraam

Westland Verstandig

's-Gravenzande 22.04.2022 - De WV fractie wordt sedert enkele dagen overstelpt met meldingen van ’s-Gravenzandse inwoners die van de notenkraameigenaar op de vrijdagmarkt


in ’s-Gravenzande te horen hebben gekregen dat hij een brief van het College heeft ontvangen met de volgende inhoud.


Foto archief

Blijkbaar is door een fout een hele tijd geleden –naar verluidt 1,5 jaar- een vergunning afgegeven voor het hebben van een marktkraam tegenover de Hema in ’s-Gravenzande. Met een simpele mededeling van een medewerker van de gemeente, op last van wethouder Snijders, is aan de vergunninghouder bericht begin april dat per abuis de vergunning aan hem verleend is en dat deze dan ook niet langer meer geldt. Met ingang van volgende week zou er geen plek meer zijn voor de notenkraam. Zelfs is opgemerkt dat de eigenaar van de kraam een schadeclaim moet indienen bij de gemeente, dat deze terecht is en dat de schade betaald zal gaan worden uit de algemene middelen vanuit de gemeente.

Dit is natuurlijk een verbijsterend verhaal, weer geldverkwistend en geeft blijk van een niet betrouwbare overheid.

Ook blijkt er een handtekeningenactie op touw gezet te zijn onder de bezoekers van de markt en die schijnt al honderden keren ondertekend te zijn, omdat de betreffende ondernemer blijkbaar geliefd is.

Dit leidt tot de volgende vragen en verzoeken die gezien de urgentie direct beantwoord dienen te worden:

- Wat is hier gaande en waarom moet de ondernemer vanaf volgende week wegblijven?

- Waarom wordt op deze wijze een vergunning ontnomen en wordt vanuit de gemeente erkend dat sprake is van foutief handelen en dat de schadeclaim maar bij de gemeente moet worden ingediend? - Waarom wordt de Raad niet geïnformeerd over dit soort zaken, zeker gezien ook de mogelijke financiële gevolgen van een en ander?

- Waarom slaagt het College er steeds weer in om onze inwoners de indruk te geven dat dit College maar wat doet?

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

Reacties (17 reacties geplaatst)

Heeft dhr snijders wel een vergunning om op n wijk te komen
Lijkt mij logisch deze ondernemer, die een vergunning heeft gekregen, te laten staan en degene die is "overgeslagen" te compenseren.
Deze meneer Snijders heeft veel te veel verkeerde beslissingen genomen die veel geld kosten . Kan bij de gemeente hier gewoon mee doorgaan had er in het bedrijfsleven allang op straat gestaan .Hoop dat dit in het nieuwe college over is
dit bericht verbaast mij niets men doet als wethouder maar wat ondeskundig isnormaal in dit land kijk naar deze regering zelfde laken en pak word al tijd voor echte mensen met kennis van zaken
Ronduit stinkend naar vriendjespolitiek en corruptie.
Het hele ambtelijke bestand van de Gemeente Westland bestaat uit een stel onbenullen.
Als je een melding ergens overmaakt word je behandeld alsof je simpel bent. Nu weer
over de notenkraam deze mensen willen wel een boterham verdienen en onze vriend
Snijders steekt hier een stokje voor, hij is een voorbeeld van hoe het niet moet.
Ze zijn gek geworden in de gemeente westland
Wat een zeer triest bericht is dit.
Kom op hé.
Dit gaat toch nergens meer over.
Harde werkers worden in dit land zwaar bestraft, terwijl boeven, criminelen & oplichters hier alles krijgen & mogen.
Sorry, maar bij zulke tekst knapt erbij mij wel ff het een en ander.
Waarom is snijders nog niet weg we hebben toch verkiezingen gehad weg met die snijders ol zouten verziekt alles
Laat die snijders lekker gaan schoffelen dan verdient hij nog iets nu kost hij alleen maar.
Wordt het geen tijd dat deze wethouder de toegang tot alle gemeentelijke gebouwen wordt ontzegd.
Stoppen die man, die alleen maar schade aanricht.
En de schade die hij heeft aangericht in zn wethouderschap openbaar gemaakt gaat worden.
Die man moet gestopt worden.

Geen notenkraam . Wie gaat er dan staan op die Plek.
Ambtenaar smeergeld betaald ???? Of betaald deze kraam meer stageld????
Dit is toch echt te zot voor woorden! Uiteraard staat de volgende ondernemer klaar om zijn plaats in te nemen. Vriendjespolitiek?
Volgende week 7 man personeel de WW in en een ondernemer in het gewis laten.
En wie vindt het nog gek dat we die lui niet meer vertrouwen. Er moet eens een schop door dat gemeentehuis aan de Verdilaan.
zo lekker weer geslapen gemeente ambtenar en wethouder in de baas z'n tijd
Hieruit blijkt dat wij net een bananengemeente zijn
Ze doen maar wat daar in Naaldwijk blijkt dat de meeste ambtenaren nog thuiswerken en dus geen dossierkennis hebben
Wethouders Snijders zijn zoveelste blunder
Dit kan toch niet zo maar, we leven toch in een democtratische gemeente
Even los van de hele gang van zaken.

Kennelijk geeft de gemeente zonder meer toe dat ze een fout hebben gemaakt. Ze geven zelfs het advies om een schadeclaim in te dienen, die, zoals de gemeente zou aangeven, gehonoreerd zal worden.

Wat blijft er dan over van een onbetrouwbare overheid?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.