Collegevragen inzake vergunning bouwwerken sportscholen en -verenigingen

LPF Westland / CDA Westland

Westland 14.08.2020 - De sportscholen en andere sportverenigingen maken sinds enkele tijd gebruik van (aanleun-) tenten om al hun leden te kunnen laten sporten op anderhalve meter afstand.

Voor sportscholen geldt deze afstandsbeperking nog steeds. Vanaf 1 september moet een vergunning voor deze tenten aangevraagd worden en wel een volledige bouwvergunning.

De vergunningsaanvraag zelf leidt niet tot aanzienlijke kosten. Na contact, raadt de gemeente echter aan om deze aanvraag uit te besteden, omdat hier best veel documentatie voor nodig is. Deze uitbesteding kost echter wel veel geld, waardoor sportscholen en – verenigingen opnieuw flinke kosten moeten maken, of hier erg veel tijd in moeten stoppen, terwijl deze sportscholen en verenigingen aangeven de tenten niet permanent te willen gebruiken. 

Wij hebben hierom de volgende vragen:

- Is het mogelijk een uitzondering te maken in deze uitzonderlijke periode op de bouwvergunning voor niet permanente bebouwing, zowel in documentatie benodigd voor de aanvraag als in de kwalificatie als permanente bebouwing?

- Wat is hier eventueel voor nodig?

- Is het mogelijk de aangevraagde vergunningen voortvarend te verstrekken om alle leden te blijven voorzien in sportmogelijkheden?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland en LPF Westland, 

Janice de Jong

Hugo van Velden