Collegevragen inzake verkeerssituatie Geestweg/Secretaris Verhoeffweg

VVD Westland

Naaldwijk 12.03.2018 - De fractie van VVD Westland is benaderd door bewoners van de Geestweg in Naaldwijk. De bewoners maken zich al langere tijd grote zorgen

over de verkeerssituatie in de straat en over het kruispunt Geestweg – Secretaris Verhoeffweg. Aan de Geestweg wonen gezinnen met (jonge) kinderen en het is tevens een schoolroute naar de Joannes school iets verderop. Auto’s rijden over het algemeen veel te hard door deze relatief smalle en erg drukke straat. De bewoners maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun kinderen.


Foto archief

 

Ook wordt het kruispunt Geestweg- Secretaris Verhoeffweg als onoverzichtelijk ervaren zowel voor auto’s als voor fietsers. Vanwege het drukke doorgaande verkeer over de Secretaris Verhoeffweg moeten auto’s vaak lang wachten voor ze over kunnen steken, waardoor ook voor fietsers een onveilige en onoverzichtelijke situatie ontstaat. In het verleden was er een stoplicht geplaatst bij deze kruising, dat stoplicht is echter verwijderd.

Bewoners hebben zelf al eerder plannen ingestuurd naar de gemeente met oplossingen voor deze situatie. Tevens hebben de bewoners aangegeven dat ze een speeltuintje in de nabije omgeving erg missen. Gezinnen met (kleine) kinderen moeten nu ver lopen voor ze in een andere wijk bij een speeltuintje zijn.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college het met de fractie van VVD Westland eens dat de onveilige verkeerssituatie aan de Geestweg alsmede aan de kruising Geestweg – Secretaris Verhoeffweg onwenselijk is en dat de veiligheid van kinderen en andere weggebruikers voorop staat?

2. Wat kan het college doen om deze onveilige situatie zo snel mogelijk op te lossen en binnen welke termijn ?

3. Zijn er verkeersbelemmerende maatregelen mogelijk zoals een waarschuwingslicht/stoplicht, een zebrapad of drempels?

4. Kan er een speeltuintje in de directe omgeving van de Geestweg gerealiseerd worden? VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Geraldine van der Knaap

 

Bekijk uitslag