Collegevragen inzake versterking politie Westland

Westland Verstandig

Westland 19.08.2019 - De afgelopen jaren zien we een steeds verder teruglopende bezetting van het politiebureau in Naaldwijk.

Geen of nauwelijks bezetting in de avond en nacht, beperkte mogelijkheid van het doen van aangifte en steeds weer het verhaal dat geen handhaving mogelijk is vanwege onderbezetting. Voor veel Westlandse inwoners is het een doorn in het oog dat eerst in iedere grotere dorpskern een politiebureau was en dat met de komst van een gebouw zou alles veel beter georganiseerd kunnen worden.

Helaas, zoal zo vaak, alleen maar mooie praat, maar de praktijk pakt heel anders uit. Als we niet oppassen verdwijnt straks het enige politiebureau naar Delft en is er in Westland nog maar een klein “filiaal” van Delft. Nu al moeten bij onraad in Westland de politieauto’s uit Delft komen en dat is natuurlijk niet goed omdat ingrijpen dan vaak te lang duurt en onze inwoners onnodig veiligheidsrisico’s lopen. 

Uw College heeft recent met beveiligingsbureaus gesproken om met hen afspraken te maken hoe het door de coalitie begrote bedrag van € 100.000,= besteed gaat worden. Westland Verstandig meent dat openbare beveiliging een taak van de Politie is en niet van private beveiligingsbedrijven, nog daargelaten of dat laatste enig nut heeft gezien de beperkte bevoegdheden. Dus wel beveiligingsbedrijven bij evenementen als ondersteuning van Politie maar geen beveiligingsbedrijven die als een soort ordediensten gaan optreden. 

De Rotterdamse politie doet het anders. Zie bijgaand bericht. Zij leiden nieuwe politiemensen op en zetten deze dan snel in.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Waarom doet Haaglanden / Westland dat niet ook, omdat op die wijze aan het tekort aan blauw iets gedaan wordt

-Kan de € 100.000,= die nu voor de beveiligingsbedrijven zijn uitgetrokken niet beter ingezet worden om de Rotterdam constructie te volgen

Gaarne snel antwoord.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter