Collegevragen inzake vervuilde grond bij villa Hoogenburgh

CDA Westland

's-Gravenzande 03.07.2018 - Reeds diverse keren is er door verschillende fracties, waaronder onze CDA Westland fractie, aandacht gevraagd om een oplossing voor het stuk

vervuilde grond achter Villa Hoogenburgh aan de Veilingkade in ’s-Gravenzande. Vanaf het moment dat de bewoners hun appartement hebben betrokken, hebben zij uitzicht op een vervuild, met hoog onkruid begroeid stuk grond, waar door de eigenaar hoge hekken omheen zijn gezet. De bewoners hebben onze fractie aangegeven desnoods zelf zorg te willen dragen voor het opknappen en netjes onderhouden van het stuk grond.

Bouw Villa Hoogenburgh gestart

In de commissie Ruimte van juni jongstleden heeft wethouder Sneijders aangegeven op korte termijn actie te ondernemen om te bezien of er kan worden gehandhaafd. Vandaag hebben de bewoners echter het bericht gekregen dat de zaak is afgedaan en dat Gemeente Westland niet kan handhaven.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat op zeer korte termijn samen met de eigenaar van het stuk gekomen moet worden tot een oplossing van dit probleem?

2. Kan het college bij deze gesprekken de optie meenemen dat bewoners eventueel zelf zorgdragen voor het netjes maken en onderhouden van dit stuk grond? Zeker in het kader van Right to Challenge dat hoog op de agenda van het college staat, zou dit een prima oplossing zijn.

3. Kan het college de bewoners van Villa Hoogenburgh nog voor het zomerreces informeren over de te nemen stappen? Wij zien een antwoord op onze vragen graag per omgaande tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Pieter Immerzeel
Marcel Zuidgeest