Collegevragen inzake voortgang de Leuningjes

VVD Westland

Poeldijk 29.06.2018 - Zeer regelmatig is de Leuningjes al onderwerp van gesprek geweest in de Raad, en niet voor niets. Al enige tijd is het nu angstvallig stil rondom de Leuningjes.

Onze fractie is benaderd door betrokkenen die zich terecht zorgen maken over het tijdsverloop en de zaken die nog geregeld moeten worden inzake de Leuningjes.

Meerderheid raad kiest voor opknappen Leuningjes

Op 1 september a.s. gaat immers de grote zaal weer open en er zullen evenementen gaan plaats vinden terwijl er nog vele onduidelijkheden zijn ten aanzien van hoe het straks in de Leuningjes zal gaan.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven wat er nog nodig is voor de Leuningjes om per 1 september de grote zaal weer te openen en voorziet u dat dit op tijd gerealiseerd kan worden?

2. Kan het college aangeven hoe het straks zal gaan in de Leuningjes als de grote zaal per 1 september weer open gaat?

3. Is het nu al definitief dat de WOS in de Leuningjes gaat en zo ja per wanneer?

4. En hoe zit het met het stichtingsbestuur: komt er dan één nieuw bestuur?

5. Als de grote zaal per 1 september open gaat en er evenementen gaan plaats vinden moet dit op professionele wijze worden opgepakt via één professioneel aanspreekpunt. Wie gaat straks de evenementenaanvragen behandelen en begeleiden?

6. Is de horeca al geregeld en wie gaat dat doen? VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Geraldine van der Knaap