Collegevragen inzake voortgang planvorming nieuwe toekomst Hofboerderij

GemeenteBelang Westland

Wateringen 05.07.2018 - Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij in Wateringen.

In de vergadering van de commissie EFO van 12 februari 2018 heeft de toenmalig wethouder op vragen van D66 geantwoord “(…)er wordt goed nagedacht hoe zo’n ingewikkelde exploitatie van een rijksmonument kan worden opgezet.” “(…)Schetsen van een plan liggen er wel, maar meer is er ook niet”.  

Westlands open podium 19 maart 12:00

Op 28 mei j.l. is gepubliceerd dat een ontwerpbesluit omgevingsvergunning kan worden ingezien voor het brandveilig gebruiken van een naschoolse opvang Hoflaan 1 te Wateringen. (Zie bijlage.) Hoflaan 1 te Wateringen is het adres van de Hofboerderij.

Dit brengt ons tot de volgende vragen; 

1          Betreft het ontwerpbesluit omgevingsvergunning het brandveilig gebruiken van een naschoolse opvang in de Hofboerderij te Wateringen?  

2          Is het vestigen van een naschoolse opvang in de Hofboerderij onderdeel van een integraal plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij te Wateringen?  

3          Wordt het plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij voldoende gedragen door de huidige gebruikers ervan?  

4          Wanneer wordt het plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad?  

De fractie van Gemeentebelang Westland verzoekt u de vraag zo snel als mogelijk schriftelijk te beantwoorden.  

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg